Valoració Immobiliària

Aquitecte Técnic Col·legiat e Enginyer de l’Edificació

Per Salva Calvo.

Una valoració o taxació immobiliària és un informe realitzat per un tècnic competent en la matèria, on hi ha com objectiu obtenir el valor d’un determinat immoble o del dret sobre ell (Valor Immobiliari). En aquest informe, s’inclou informació sobre el valor de l’immoble, les seues característiques, entorn urbanístic, informació registral, informació cadastral, fotografies i documentació gràfica en general. Sigue leyendo Valoració Immobiliària