Esquerra Unida Xàtiva celebra els cent dies al govern fomentant la participació veïnal

El Regidor de Promoció econòmica anuncia mesures “pacificadores” del soroll i transit i l’estímul del comerç al casc antic.

La nombrosa participació a l’Assemblea Oberta de dissabte va posar de manifest les ganes de la gent no sols en preguntar i demanar sinó en aportar solucions i suggeriments als governants de la ciutat que escoltaren atentament les abundants i variades intervencions.

El col·lectiu d’Esquerra Unida Xàtiva és conscient que aquest tipus de contacte ciutadà és necessari i enriquidor i ha anunciat que es continuarà fent de forma regular per arreplegar la veu de les persones i traslladar-les a l’Ajuntament. Un altra forma de fomentar la participació ciutadana en el consistori.

L’Acte es va iniciar amb la paraula dels cinc regidors que EU Xàtiva te al govern municipal. Junts fent cercle amb els assistents, explicaren algunes dificultats trobades amb les quals no comptaven però van mostrar també, la forma de superar-les. Així mateix informaren de totes les activitats realitzades i dels projectes en marxa en estos cent dies de govern. Tot seguit, va ser el públic assistent el que va prendre la paraula i plantejaren preguntes, suggeriments i opinions del més divers argument, tant verbalment com per escrit.

Els temes que més va interessar al veïnat van ser: La auditoria dels comptes municipals, la necessitat d’una escola de pares, la adjudicació de obres a empreses locals, el trànsit i el soroll al casc antic, el transport universitari, el transit i estacionaments en zona prohibida i les polèmiques dels bous i la reina durant la Fira. També es va requerir als responsables municipals per solucionar problemes com la carència de parcs de jocs infantils al centre de Xàtiva, l’eliminació de noms de carrer d’èpoques antigues, una millora del bus urbà o la necessitat d’una piscina coberta pública.

El regidors van respondre als temes de la seua responsabilitat delegada i prengueren nota d’aquells temes competència d’altres companys de govern per a fer-los partícips d’aquestes inquietuds ciutadanes.

Davant diverses preguntes que sobre el futur del casc antic feren alguns presents, El Tinent d’Alcalde i Regidor de promoció econòmica Miquel Lorente, va avançar que és idea fonamental “pacificar” el nucli antic amb mesures de restricció i limitació del trànsit “que el carrer siga per passejar i no per circular” afirmà. Lorente va avançar que la idea es convertir-lo en “un centre comercial a cel obert” anunciant que va a fomentar-se el xicotet comerç amb mesures d’estímul com la rebaixa fins d’un 50% de l’ IAE a aquells propietaris que aporten el seu local lliure a un “banc municipal de locals comercials” que l’Ajuntament oferirà al xicotet emprenedor amb una subvenció per al lloguer que arribarà fins als 150 euros mensuals. Aquesta mesura junt a la dinamització del Mercat Municipal amb campanyes de promoció contribuiran a fer del casc antic un lloc més interessant.

L’Assemblea Oberta no és mes que la continuació de la tasca que el col·lectiu local d’Esquerra Unida porta fent els darrers anys. Un constant contacte amb la gent, col·lectius i moviments socials que considera la base pera aconseguir el canvi i la transformació necessària de la societat.