Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat les reparacions de la teulada de l’edifici situat als Jardins del Palasiet, degut al seu deteriorament amb motiu de les últimes pluges, i que s’estima que estiga a punt en unes dues setmanes.

L’obra, executada per RV Construccions, té un pressupost de 3.000 euros i els treballs consisteixen en el cobriment del sòl de la segona planta, amb la realització de punts d’ancoratge per al treball de reg i la retirada de les teules velles i de la plataforma de fusta del teulat. També es col·locaran làmines i teules recuperades tant a la part superior com inferior, a més de realitzar el sostre de la casa.

«Fa un parell de mesos vam detectar que s’havia enfonsat una biga de fusta, i que estava caient la teulada pel pes de l’obra del lucernari que hi havia. Per això hem aprovat aquesta reparació urgent que permetrà refer la teulada i col·locar un nou lucernari on estava l’anterior», ha explicat el regidor de Serveis Públics, Ricardo Martínez.

L’edifici del Palasiet és una vila construïda al final del barri del Raval, amb els majors jardins privats del nucli urbà. La construcció forma part del Conjunt Històric-Artístic i consta de planta baixa i pis amb annexes de dependències i terrasses. La planta baixa està decorada amb bandes i el pis té balcons de fosa. El jardí aprofita els desnivells del terreny, formant jocs d’aigua amb fonts i safaretjos, amb abundant utilització de ceràmica.

WhatsApp Portal de Xàtiva