Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El Pacte Territorial Costera-Canal, en el seu afany per continuar fomentant la inserció laboral entre la ciutadania en general i, posant l’accent en persones en risc d’exclusió, joves i dones en particular, planteja adreçar com a eix principal del projecte en curs, l’orientació laboral.

Sobre aquesta base, s’han establert entre els objectius principals la millora de l’ocupabilitat, mitjançant la igualtat d’oportunitats i inserció laboral, i la millora de les qualificacions professionals.

Pel que respecta a l’àrea d’emprenedoria, posat en marxa en el projecte de 2021-2022 amb la creació del punt PAE, es mantindran els serveis d’assessorament i informació, així com els tallers dirigits a aquest públic objectiu.

En tercer lloc, la vertebració i corresponsabilitat territorial, serà un dels punts que continuarà impulsant el Pacte, donada l’escassa presència de xarxes que aglutinen als diferents agents socioeconòmics. Aquest bloc continua sent una de les majors febleses d’ambdues comarques.

Finalment, el mòdul referent a la innovació en processos de desenvolupament local durà a terme un sistema que pose en valor els recursos endògens territorials, des d’un enfocament de desenvolupament local sostenible, a través d’iniciatives socials i de governança públic-privada. Tot això, encaminat a obtindre la plena ocupació de qualitat estructural.

Cal recordar que aquest projecte està emmarcat en les ajudes EMPACE 2023 subvencionat per Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social dins del programa Avalem Territori.

WhatsApp Portal de Xàtiva