Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Xàtiva, Amor Amorós, ha comunicat l’inici del termini per a sol·licitar les beques al transport universitari per al present curs. Amorós ha destacat l’increment de la partida destinada a aquestes ajudes fins a un 22%: “L’any passat destinàrem 27.000 € per a 125 alumnes sol·licitants. Les ajudes anaren des dels 55 fins als 400 €. Enguany anem a destinar 33.000 €”. La regidora recorda que el termini per sol·licitar les ajudes per al transport universitari expira el proper dia 3 de març.

El requisits per a poder beneficiar-se de les beques son els següents:

  • Estar empadronats a Xàtiva de manera continuada, durant els tres anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud. Si l’estudiant és estranger caldrà que acredite tindre el NIE.

  • Estar matriculat en formació professional de grau superior, estudis universitaris de grau o de música/dansa de grau superior durant el curs acadèmic 2018/2019. Per a poder rebre la beca s’haurà d’estar matriculat en un curs complet o com a mínim en el 75% dels crèdits corresponents.

  • Desplaçar-se al centre educatiu en transport públic, sempre que siga possible.

No podran ser beneficiaris:

  • Les persones que tinguen alguna titulació universitària o complisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol universitari.

  • Les persones que cursen estudis de màster universitari, tercers cicles, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.

  • Els beneficiaris d’altres beques al transport concedides per altres administracions públiques.

  • Els estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda superior a 60.000€.

Les bases per a la concessió d’aquestes beques es poden descarregar en el següent link: http://blog.xativa.es/wp-content/uploads/2019/02/Bases-concessio-beques-transport-a-alumnes-residents-a-Xativa-per-al-curs-2018_2019.pdf

WhatsApp Portal de Xàtiva