Loteria de Nadal: FACUA adverteix dels fraus que poden patir els consumidors amb els seus dècims

L'associació alerta de compres irregulars de bitllets agraciats, terminis il·legals per a cobrar els premis o estafes de ciberdelinqüents que demanen el pagament de taxes després d'haver resultat suposadament guanyador

116

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

Davant el pròxim sorteig de la Loteria de Nadal aquest dijous 22 de desembre, FACUA-Consumidors en Acció alerta als usuaris davant els fraus que poden patir amb els seus dècims o participacions. Entre els més habituals està la compra de bitllets amb el reclam que s’estalviaran el pagament dels impostos corresponents o bé amb el del lliurament de quantitats superiors per part dels possibles compradors.

Aquesta compra resulta ser una pràctica fraudulenta que té com a objectiu blanquejar diner negre, i per tant, es tracta d’un delicte. A més, suposa una infracció tributària per a l’agraciat. FACUA assenyala que, en cas d’inspecció, serà molt complicat acreditar l’origen dels fons, podent *acarrerar una acta que ocasionarà una important sanció.

Què fer si es rep una oferta d’aquest tipus? L’associació aconsella als usuaris agraciats que han de posar aquestes pràctiques en coneixement de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, ja que suposen un frau a la Hisenda Pública espanyola, a més d’un parany que pot provocar la pèrdua de més de la meitat de l’import guanyat.

FACUA adverteix que de ser multat per la comercialització del bitllet premiat, la sanció a la qual s’enfronten els usuaris pot superar en més de la meitat l’import guanyat, mentre que el defraudador que compre el dècim en qüestió sí que podrà acreditar el caràcter lícit dels diners mitjançant el bitllet.

Quin és el termini per a cobrar el premi?

Una altra irregularitat a la qual s’enfronten els usuaris de cara al sorteig de la Loteria Nacional per Nadal té a veure amb la participació i la demanda de dècims. En concret, el donar només quinze o trenta dies per a cobrar les participacions.

FACUA recorda que les participacions de la Loteria de Nadal no poden fixar per al cobrament dels dècims premiats un termini inferior als tres mesos establits en la normativa. Així ho contempla la Instrucció General de Loteries, que, en el seu article 22, indica que «el dret al cobrament de premis caduca als tres mesos, comptats des de l’endemà del sorteig al fet que corresponguen».

D’aquesta manera, la venda de participacions de loteria venudes per associacions, empreses o penyes també està subjecta a aquesta normativa, per la qual cosa, siga com siga el termini indicat en elles, FACUA recorda que els emissors de les participacions no poden negar-se a abonar els premis al·legant que s’indicava que el termini era inferior al que en realitat marca la legislació.

D’altra banda, l’associació avisa que pot donar-se la situació que els responsables assenyalen ara, una vegada premiat, que han venut més participacions de les que corresponien a un dècim. FACUA assenyala que els particulars o empreses que de manera fraudulenta hagen dispensat més de les corresponents a un únic dècim, estan obligats per llei a pagar la totalitat del possible premi a cadascun dels participants.

Dècims compartits o errors en imprimir les participacions?

Si una vegada realitzat el sorteig de la Loteria de Nadal, els responsables indiquen que el número imprés era erroni, cuidat perquè és un frau. FACUA adverteix que, en cas que l’entitat que haja venut les participacions cometera un error en traure-les en paper, els consumidors poden exigir-los que assumisquen el pagament dels premis, llevat que amb suficient antelació al sorteig s’hagen dut a terme mesures suficients per a aclarir la fallada.

L’associació recorda que es tracta d’un conflicte que pot ser denunciat perquè els tribunals de justícia aclarisquen si cal abonar o no els premis de participacions amb errors.

Què passa si es compartia el dècim? En el cas de compartir dècims amb familiars, amics o companys de treball, l’associació adverteix que per a demostrar que es compartien, el millor és tindre imprés el dècim amb els noms i signatures dels participants. Així mateix, pot servir també com a prova l’encreuament de correus electrònics o missatges de WhatsApp o Telegram per part dels participants, encara que dependrà del fet que el contingut dels mateixos deixe clar que tots havien compartit el dècim.

Es manté la mateixa tributació: a partir dels 40.000 euros

FACUA recorda que la tributació es manté igual que en l’últim sorteig. Els premis de la Loteria de Nadal estan exempts d’impostos sempre que no siguen majors de 40.000 euros. A partir d’aqueixa quantia el gravamen serà del 20%, però només per la quantitat que supere el màxim exempt.

La tributació, a més, no és acumulable. Si s’és agraciat per diversos premis, l’usuari no haurà de pagar impostos per cap d’ells mentre no superen cadascun, de manera individual, els 40.000 euros.

Ull amb els ciberdelinqüents

FACUA avisa que el sorteig de Nadal no es deslliura dels denominats ciberdelinqüents. Els usuaris poden rebre missatges en els seus correus electrònics que, en la majoria dels casos, els indiquen que suposadament han sigut guanyadors i per a cobrar el premi han d’abonar una taxa.

L’associació recomana no parar atenció a aquesta mena de correus, que l’única cosa que busquen és estafar a la víctima perquè li facilite les seues dades personals, inclosos els bancaris o informació de les seues targetes de dèbit o crèdit. Així aconsella que, en cas d’haver sigut víctima d’aquest frau, es denuncien els fets davant la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.

WhatsApp Portal de Xàtiva