lluis-alcanyiz-hospital

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent compta amb una de les 33 Unitats de Patologia Mamària (UPM) de tot el territori estatal avalades per la Societat Espanyola de Senología i Patologia Mamària (SESPM). Des de l’any 2013, i després de la corresponent auditoria nacional, ha estat acreditada com a Unitat d’Excel·lència en el tractament del càncer de mama.
En l’àmbit de la Comunitat Valenciana existeixen acreditades amb este distintiu altres cinc unitats als hospitals de Sagunt, Clínic Universitari, Doctor Peset, General de València i General de Castelló que funcionen sota els mateixos paràmetres de la SESPM.

L’objectiu fonamental de la Unitat és aconseguir l’excel·lència en el diagnòstic i tractament del càncer de mama, de la patologia benigna i en general en la prevenció de la salut mamària. Tot això mitjançant l’estudi, la investigació, la docència i la informació aplicats a l’assistència mèdica. Com assenyala el president de la UPM i cap de secció de cirurgia, el Dr. José Torró, en aquest tipus d’Unitats “es pretén aplicar un nou concepte de medicina personalitzada, en la qual s’apliquen a les nostres pacients els tractaments específics depenent de les característiques de la seua patologia”.

L’activitat d’aquesta Unitat, els inicis de la qual es remunten a l’any 2004, és una mostra de l’especial interès del Departament Xàtiva-Ontinyent en el tractament de la patologia mamària, amb un increment continu del nombre de pacients tractades i amb una completa coordinació entre els dos hospitals del Departament.“Disposar d’una Unitat com aquesta és fonamental per aconseguir magnífics resultats que són deguts a la labor de cadascun dels components de la mateixa” ha assenyalat el Dr. José Torró.

Cal destacar que esta Unitat está participant al programa MIR, amb la formació de metges especialistes en cirurgia, i en diversos treballs d’investigació, tant a nivell nacional com el que actualment està duent a terme amb l’estudi IMAGINE II, relacionat amb la localització del Gangli Sentinella Axil·lar.

Un comité multidisciplinar per a tractaments més específics i personalitzats

La Unitat compta amb un comitè multidisciplinar que es reuneix cada setmana. Aquest òrgan està compost per especialistes de cirurgia mamària, oncologia, radiologia, psico-oncologia, radioteràpia i professionals de la unitat de prevenció de càncer de mama del Departament.

De forma contínua, en aquest comitè es revisen les proves diagnòstiques de les noves pacients, i s’elabora de forma col·legiada una recomanació que és tinguda en compte a l’hora d’abordar cadascun dels casos de càncer de mama de forma personalitzada.

Cada component de la Unitat aporta la informació i indicacions pròpies de la seva especialitat, controlant i fent un seguiment de les pacients que ja estan en procés de tractament. Així mateix, aporten la informació, proves diagnòstiques i característiques anatomopatològiques dels nous casos diagnosticats, passant a discussió dels components de la Unitat sobre les indicacions terapèutiques.

D’esta forma s’aconsegueix personalitzar el tractament, millorant de forma significativa els resultats i la taxa de supervivència de la malaltia en aplicar tractaments específics segons les característiques del tumor.

El Dr. Torró ha destacat “l‘indubtable benefici del diagnòstic precoç aconseguit amb els programes de detecció precoç de càncer de mama, que permeten identificar tumors de xicoteta grandària i per tant, en estadíos inicials en els quals aconseguim curacions en xifres superiors al 93 %”.

WhatsApp Portal de Xàtiva