Les persones amb discapacitat física i orgànica reclamen ser prioritat en la vacunació COVID-19

88

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

  • COCEMFE CV i COCEMFE València donen suport a la reivindicació de la seua entitat estatal per a instar el Ministeri de Sanitat a prioritzar en el següent grup de vacunació a les persones amb discapacitat física i orgànica, així com a les persones del seu entorn familiar, assistencial i sociosanitari
  • L’existència d’una alta situació de vulnerabilitat de les persones amb discapacitat per diferents circumstàncies de risc específic i altres factors de comorbiditat demostren la necessitat de ser prioritzades
  • Les persones que proporcionen cuidats no professionals a persones amb discapacitat i els progenitors de menors amb discapacitat, no es troben entre els grups prioritzats en l’estratègia de vacunació i COCEMFE CV i COCEMFE València considera imprescindible la seua incorporació

COCEMFE Comunitat Valenciana i COCEMFE València, al costat de tot el Moviment Associatiu de les persones amb discapacitat física i orgànica del país, representat per la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE), reclamen al Ministeri de Sanitat i a les comunitats autònomes que aquest grup social i les persones vinculades al mateix siguen prioritzades en l’Estratègia de Vacunació enfront de la COVID-19 d’Espanya i incloses en el següent grup de vacunació.

El president de COCEMFE Comunitat Valenciana, Juan Mondéjar, vol recordar a les autoritats sanitàries que no es desvien dels criteris sanitaris: “Som conscients del molt que està en joc en aquesta emergència sociosanitària, però els criteris de protegir els més vulnerables no han de passar a un segon pla, i s’ha de garantir la protecció de les persones amb discapacitat que estiguen en risc, en aquest cas davant la COVID-19, tal com indica l’article 11 de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, referit a les situacions de risc i emergències”.

Per part seua, el president de COCEMFE València, Pascual Castelló, assenyala la necessitat de rendibilitzar els esforços sanitaris: “Com a persona amb un trasplantament hepàtic i inmunosuprimida, és a dir, pertanyent als grups de risc definits per les autoritats sanitàries, i representant del col·lectiu de persones amb discapacitat orgànica, entenem que vacunar a aquests col·lectius és rendibilitzar els esforços perquè el sistema sanitari puga assumir millor la càrrega de treball per COVID i per la resta de patologies, ja que volem que deixe d’haver-hi retards en proves o tractaments en casos no COVID per a un millor funcionament del sistema i una millor atenció a les persones amb malalties cròniques”.

És urgent protegir les persones amb discapacitat física i orgànica i el seu entorn familiar, assistencial i sociosanitari enfront dels efectes clarament adversos i potencialment perillosos que suposa una infecció per SARS-CoV-2”, explica el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, argumentant que “l’existència d’una alta situació de vulnerabilitat de les persones amb discapacitat per diferents circumstàncies de risc específic i altres factors co-ocurrents de comorbilitat demostra la necessitat de ser prioritzades i recollides en l’Estratègia de Vacunació actual com a següent grup a immunitzar”.

Situació de les persones amb malalties cròniques

Alguns dels col·lectius que poden presentar un major risc de contagi, desenvolupar una COVID-19 greu, veure agreujada la seua condició o elevar el seu risc de mortalitat són persones amb immunosupressió, malalties neurològiques, ELA, malaltia renal, malalties metabòliques, fibrosi quística, malalties respiratòries, cardiopaties, persones amb esclerosi múltiple, amb malalties reumatològiques, artritis, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa i coagulopaties.

COCEMFE CV i COCEMFE València consideren que s’hauria d’incloure en el següent grup prioritari de vacunació a les persones amb discapacitat física i orgànica que la mateixa estratègia de vacunació reconeix el seu especial risc, com és el cas d’aquelles amb patologies o condicions que afecten particularment el seu sistema immunitari i presenten un risc de malaltia greu, així com les persones amb major grau de dependència reconegut, i professionals que els atenen. D’igual manera, s’hauria d’incloure a altres persones no prioritzades com són les persones amb gran dependència o amb incapacitats absolutes, que necessiten ajuda de tercera persona i no tenen valorat o reconegut el grau de dependència III.

En aquest sentit, totes dues organitzacions consideren necessari contemplar situacions particulars que puguen representar un alt risc, sent d’importància el paper dels centres de salut per a la gestió d’aquests casos.

D’igual manera, s‘haurien de tindre en compte els factors co-ocurrents que impacten directament en la qualitat de vida i la salut de les persones amb discapacitat física i orgànica en general i augmenten el risc de contagi i de malaltia. Aquests factors són tindre el sistema immunològic afeblit; una major exposició al contagi a causa de la freqüència de la visita a hospitals i centres sociosanitaris o necessitat de suport de terceres persones; l’agreujament de l’estat de salut general durant la pandèmia a causa de l’ajornament i retard en cites, proves mèdiques i diagnòstics i a la falta de tractaments rehabilitadors necessaris; l’empitjorament de la salut mental i psicoemocional a raó de l’aïllament social i la impossibilitat de mantindre activitats terapèutiques, d’oci, així com la disrupció de la seua vida quotidiana i la socialització; majors dificultats per a complir les mesures preventives i un major risc per als professionals i cuidadors/as; i la situació de vulnerabilitat associada a risc de pobresa i exclusió, agreujada per l’impacte de la pandèmia, que genera dificultats per a adquirir mitjans de protecció adequats i és un dels principals determinants socials de la salut.

Per a totes dues entitats és fonamental que l’estratègia haja prestat especial atenció al cas de les persones cuidadores professionals i assistents personals, atés que el seu possible contagi i les mesures preventives d’aïllament impacten directament en la cura de les persones que requereixen aquest servei, existint dificultat de cobrir aquestes baixes. Per tant, la vacunació conjunta de persones usuàries i el personal cuidador seria una opció necessària enfront d’aquesta situació i realitzar-se en el següent grup d’immunització.

D’altra banda, les persones que proporcionen cuidats no professionals a persones amb discapacitat no es troben entre els grups prioritzats en l’estratègia de vacunació i COCEMFE CV i COCEMFE València consideren imprescindible la seua incorporació. També hauria de prioritzar-se a progenitors o responsables cuidadors/as i convivents de xiquetes i xiquets amb discapacitat, els qui no poden vacunar-se per la seua edat i depenen de la seua cura i benestar. En tots dos casos, l’entitat estima que haurien de vacunar-se al mateix temps que les persones amb discapacitat a les quals atenen, donada la labor que realitzen i perquè el seu contagi suposaria un greu risc per a les persones que requereix el seu suport.

Finalment, COCEMFE Comunitat Valenciana i COCEMFE València consideren que, per a evitar infeccions creuades en el cas de malalties cròniques greus, s’ha de considerar l’opció de vacunar en les Unitats de Referència de Patologia si n’hi haguera, o en els serveis de referència, en la seua absència en Medicina Preventiva. D’igual manera, en el cas de persones que reben tractament en hospitals de manera contínua i permanent, la vacunació podria realitzar-se en aquestes unitats, per exemple, en hospitals de dia (hemo-oncologia), centres de diàlisi, etc.

WhatsApp Portal de Xàtiva