Agents del Seprona i Guàrdia Rural vigilaran l’abocament incontrolat d’envasos de fitosanitaris

1132

Solopizza Xàtiva

La campanya d’informació i control es repetirà periòdicament per tot el terme de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva, en col·laboració amb el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona), ha iniciat una campanya de vigilància i informació per evitar l’eliminació incontrolada d’envasos de productes fitosanitaris en el terme rural. L’acció, que anirà repetint-se periòdicament, consisteix en detectar punts on s’abandonen aquestos residus perillosos, reconduint als infractors per tal que els dipositen a la xarxa SIGFITO, sistema de recollida legal establert. Es tracta, d’aquesta manera, d’evitar abocaments incontrolats en séquies i hortes de Xàtiva.

L’inici d’aquesta campanya va ser acordat al darrer Consell Agrari Municipal, celebrat a la Casa de la Ciutat sota la presidència del primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Miquel Lorente. Ahir dimarts, dia del començament de les accions de control, es va localitzar un punt del terme municipal on s’havia dipositat prop de 50 envasos de productes fitosanitaris.

Com que aquestos productes estan considerats com a residus perillosos, els usuaris han de disposar d’un carnet de manipulador. A més, quan es produeix la compra d’aquestos productes, el canal de distribució registra la identitat del comprador, amb la qual cosa hi ha una traçabilitat del producte que permet la ràpida localització de l’infractor.

L’objectiu de la campanya és la prevenció i la informació a l’usuari per tal de facilitar que es produïsca una gestió de residus ajustada a la normativa i respectuosa amb el medi ambient. Això no obstant, no es descarta arribar a imposar mesures sancionadores en cas de reincidència o flagrant incompliment. Cal recordar que, al tractar-se de residus perillosos, l’incompliment greu de la normativa pot comportar elevades sancions econòmiques.

En qualsevol cas, s’ha d’evitar l’abandonament dels envasos d’aquest tipus de producte fitosanitari en el propi camp o el seu diposit en contenidors de residus urbans. Per a tal fi, existeix la xarxa SIGFITO, sistema de recollida dels envasos dels productes fitosanitaris implantat a tota Espanya, que compta amb contenidors instal·lats en distintes entitats del sector agrari. És un sistema que els agricultors poden utilitzar de manera totalment gratuïta. A Xàtiva existeixen 5 establiments integrats a SIGFITO. Els envasos de productes fitosanitaris també es poden dipositar a l’Ecoparc.

WhatsApp Portal de Xàtiva