EL BLOC considera positiu el tancament al trànsit del nucli històric, però demana un pla més ambiciós

img_8700Garcia Terol: “sent un pas endavant, és un contrasentit amb la política del PP d’abandonament dels carrers que donen identitat a la nostra ciutat”
Després d’haver conegut la proposta que té l’ajuntament de Xàtiva de tancament del nucli històric al trànsit o ‘pla de mobilitat’, el secretari local del BLOC de Xàtiva i regidor a l’ajuntament, Joanjo Garcia Terol, opina que si bé la idea del tancament que proposa el PP és positiva per a la ciutat, hauria d’anar acompanyada per una política més decidida i clara de promoció del nucli històric i per un pla més ambiciós que racionalitzara el pas dels vehicles per ell. Per a Garcia Terol “considerem positiu el pla perquè restringirà el trànsit pel nucli històric de la nostra ciutat, reduint-lo només als residents i serveis indispensables, però insuficient perquè el resultat no serà uns carrers només per a vianants, sinó senzillament amb menys vehicles. Des del BLOC ja vam fer propostes, com estudiar els sentits de circulació adients per tal que els recorreguts pel nucli històric foren els més curts possibles, o la creació de camins només per a vianants pels quals es pogueren recórrer els indrets més importants, tant per als serveis com per al turisme, propostes que no s’han tingut en compte. Per a nosaltres el pla de mobilitat hauria d’incloure un estudi de les necessitats que hi ha actualment al nucli històric, tant respecte a la diversitat de persones que l’habiten i les seues característiques, com dels vehicles, els tipus de comerços que s’hi troben, els serveis necessaris… així com definir quines són les principals vies de pas dels vehicles i en quins carrers es pot restringir el trànsit exclusivament als residents.”

Per al Garcia, l’objectiu hauria de ser crear la sensació que una persona que visite la nostra ciutat puga circular pels seus carrers històrics i recórrer els seus principals monuments sense trobar pràcticament trànsit, fet que es pot veure en moltes ciutats monumentals equiparables a la nostra, alhora que queden garantides les necessitats dels residents.
El regidor nacionalista ha insistit en la insuficiència d’aquest pla declarant que “la política que ha fet el PP aquests darrers anys, d’expansió incontrolada de la nostra ciutat (Rus va arribar a parlar d’una ciutat de fins 60 000 habitants), sense fomentar la rehabilitació del nucli històric ni facilitar que els xativins i xativines s’instal·len en el barri que li dóna identitat no es pot reparar només amb aquest tancament, quan encara estem esperant la redacció del pla integral del nucli històric.”

Per altra banda, Garcia Terol creu que no és suficient fer plans “que a més s’allarguen indefinidament en la seua redacció, sinó que una ciutat com Xàtiva, el nucli històric de la qual és el segon més gran del País Valencià, després del de la capital, ha de fonamentar el seu urbanisme en el foment del barri històric, i no basar-lo només en fer ‘àtics i unifamiliars’ com va dir el nostre alcalde.” A més ha afegit que “Gràcies a l’estima que senten els xativins i xativines per la seua ciutat, i malgrat el desinterés del govern popular, el seu recinte històric encara és un lloc magnífic per a viure, però necessita d’una decisió ferma per tal que continue sent el cor de la nostra ciutat.”