Solopizza Xàtiva

Fins octubre s’atendran de manera personalitzada tots els avisos dels veïns i veïnes. Els avisos es poden fer, a més de per les vies habituals, a través de la app Linea Verde o per telèfon.

La regidoria de Medi Ambient torna a posar en marxa el Pla Municipal contra el mosquit tigre. La iniciativa enguany es prolongarà fins l’octubre per cobrir tota l’època de calor, la qual és la més crítica de l’any. Durant estos mesos tots els veïns i veïnes que detecten la presència de mosquits a les seues cases poden rebre l’assessorament personalitzat de tècnics. Este servei “porta a porta” avalua la presència de focus de mosquit tigre a l’interior de l’habitatge. Els veïns i veïnes poden beneficiar-se d’esta atenció personalitzada enviant un avís a través de la app Linea Verde o bé telefonant al 662659361.

Com ha assenyalat la regidora de l’àrea, Pilar Gimeno “hem destinat els esforços a garantir el benestar de les persones. És a dir hem habilitat una pestanya a l’aplicació Linea Verde per que ens puguen informar de la presència de mosquits tigre i enguany hem reforçat eixe servei amb una línia telefónica directa amb l’equip tècnic per què la resposta siga, si cap, més inmediata”. A més també poden comunicar les incidències per les vies habituals habilitades a l’Ajuntament, com ara el registre d’entrada.

D’altra banda, durant el mes de juny s’ha revisat tota la ciutat i s’han aplicat els tractaments preventius necessaris. D’una banda, s’han instal·lat trampes de mostreig per detectar les zones de major risc. I s’han col·locat productes larvicides preventius en embornals situats al voltant de centres públics on hi ha més concentració de població sensible. Els treballs de control, prevenció i correcció (si és necessari) s’han realitzat a la zona del cementeri, sant Pere, sant Cristòfol, Hort de Mora, Bosch i voltants, camí la Bola, metge Lluís Alcanyís, doctor Sumsi, la Torre d’en Lloris, Sorió, Teresa Coloma, Palasiet, plaça la Bassa, Bixquert (zona club de Tenis i el Mistero), les arcadetes d’Alboi, jardí del Bes, glorieta José Espejo, edifici d’Hisenda, Abu Masaifa, baixa de l’Estació, 25 d’abril, barri del Carme, Gregorio Molina i avinguda de la Murta.

WhatsApp Portal de Xàtiva