Sabries com actuar davant una intoxicació, un incendi o altres situacions d’emergència?

92

Solopizza Xàtiva

  • 164 persones van perdre la vida en incendis i explosions a Espanya en 2020, el 57% per intoxicació en inhalar fums o gasos tòxics

En 2020 es van produir a Espanya 123.800 sinistres per incendi o explosió, 30.187 dels quals van ser en edificacions. En ells van perdre la vida 164 persones i en el 57% dels casos la causa de la defunció no van ser les cremades sinó la intoxicació per inhalar fums o gasos tòxics. Són algunes de les dades que s’extrauen de l’estudi de víctimes d’incendis a Espanya que han publicat la Fundació Mapfre i l’Associació Professional de Tècnics de Bombers (APTB).

El millor sinistre sempre és el que no es produeix. La prevenció és determinant per a evitar situacions de risc però en cas que no puguem evitar-ho, és vital saber actuar ràpida i correctament”, destaca José Luis Cebrián, responsable de Prevenció de Umivale.

Per això, la mútua ha preparat una campanya audiovisual per a, a través de vídeos curts, donar les principals premisses per a saber com actuar davant qualsevol emergència. Consells per a previndre incendis, els passos a seguir si es detecta un foc, saber com actuar davant un accident (protocol PAS) o en una intoxicació. Els vídeos, que es difondran en la web corporativa de Umivale i en les xarxes socials, venen a completar tota una bateria de materials divulgatius d’emergències.

Davant una emergència, aplicar el protocol PAS: Protegir – Avisar – Socórrer

Són els passos a seguir en ordre seqüencial davant qualsevol situació d’emergència.

  • Protegir. Analitzar l’entorn de l’accident i detectar els possibles riscos per a evitar agreujar la situació de l’accidentat i de les persones que l’auxilien. Per exemple: senyalitzant la zona en un accident de trànsit la zona o desconnectant l’electricitat en un accident per contacte elèctric.
  • Avisar. Una vegada assegurada la zona avisar als responsables d’emergències o al 112 i facilitar tota la informació possible sobre l’accident i les víctimes.
  • Socórrer. Atendre primer els ferits més greus. No moure a les víctimes, només en cas que perille la seua vida, per a comprovar la seua respiració o practicar una RCP. Abrigar-les per a evitar la pèrdua de calor corporal i mai donar-los menjar o beure fins que arriben els serveis d’emergències.

Què fer davant un incendi?

Mantindre la calma i avisar al responsable d’emergències de l’empresa o al 112. Si l’incendi és xicotet, fer ús dels extintors. Si no hi ha possibilitat d’extingir-ho, s’ha d’evacuar.

En cas que es prenga la roba, tirar-se al sòl i girar sobre un mateix. Si l’afectat és una altra persona, tapar-li amb una jaqueta o similar per a fer que l’oxigen del foc desaparega i s’apague.

Si detectes fum desplaça’t acatxat i cobreix-te el nas i la boca amb un drap humit. Si és impossible arribar a l’exterior, tanca el pas al foc atrancant portes i col·locant draps humits en les escletxes del sòl. Avisa de la teua situació al 112 i cerca una finestra o balcó per a demanar ajuda.

Què fer davant una intoxicació?

Una intoxicació és causada per l’exposició a una substància nociva. Això pot succeir en ingerir-la, inhalar-la, injectar-la o per un altre mitjà. La majoria de les intoxicacions ocorren per accident.

Cal recaptar tota la informació possible per a poder traslladar-la al servei d’informació toxicològica (915 620 420) o al 112. Dades de l’intoxicat (edat, pes, antecedents mèdics…), identificar el producte, la quantitat ingerida, el temps transcorregut i si coneixem les causes.

Els primers auxilis immediats són molt importants. Vigilar respiració i pols i en cas de necessitat iniciar la RCP. No provocar el vòmit però si ocorre, buidar les vies respiratòries.

Col·locar a l’intoxicat en posició lateral de seguretat i esperar a l’arribada dels serveis mèdics.

Mesures per a previndre incendis en els centres de treball

  • No aproximar fonts de calor a materials combustibles (líquids i gasos) i no sobrecarregar les preses de corrent. Es poden recalfar i produir espurnes elèctriques.
  • Senyalitzar i informar i al responsable de les instal·lacions sobre qualsevol anomalia elèctrica o en la protecció contra incendis. Recordar la prohibició de fumar en els centres de treball.
  • En acabar el treball apagar els aparells elèctrics que no necessiten estar en funcionament.
  • Mantindre l’ordre i la neteja en el lloc de treball per a evitar l’acumulació de paper i cartó, vessament de líquids o un altre material inflamable.
  • En cas d’olor de gas o producte inflamable, avisar al personal de manteniment i seguir les indicacions del pla d’emergència del centre de treball davant aquesta mena de situacions.
  • No obstaculitzar els recorreguts i eixides d’emergència o evacuació. Mantindre en bon estat els equips d’incendis (extintors, boques d’incendis, polsadors…). Aquests han d’estar accessibles i senyalitzats per a la seua utilització davant una emergència.

WhatsApp Portal de Xàtiva