Publicades les bases per a la concessió d’ajudes a les associacions de dones de Xàtiva per a 2023

La regidora d’Igualtat mantindrà aquesta vesprada una reunió amb les coordinadores d’igualtat dels centres educatius de la ciutat

86

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar el passat dilluns la proposta de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a les associacions de dones de Xàtiva durant l’exercici 2023, amb un import de 5.000 euros.

La convocatòria està destinada a associacions que duen a terme projectes per impulsar i recolzar les accions dirigides a fomentar l’associacionisme femení, la igualtat de gènere i la lluita contra la violència de gènere a Xàtiva.

Els projectes presentats han d’haver-se desenvolupat necessàriament a Xàtiva i recollir àmbits d’actuació com ara la promoció i foment de la igualtat entre dones i homes, la programació d’activitats per fomentar l’associacionisme entre dones o la programació i el foment d’accions destinades a eradicar la violència de gènere. Els projectes presentats hauran d’identificar detalladament les fonts de finançament per a les mateixes i s’haurà de detallar el 100% del pressupost, no solament de la quantitat concedida per part de l’Ajuntament.

Per a obtenir la condició d’entitat beneficiària, les associacions hauran d’estar legalment constituïdes, inscrites al Registre Municipal d’Associacions Municipals de Xàtiva, al corrent del compliment de les obligacions tributàries, no estar en situació de prohibició per obtindre la condició de beneficiari, haver justificat les subvencions anteriors, contindre en els estatuts de l’entitat el foment de la igualtat de gènere i estar composta en un 90% per dones i en un 100% en cas de la seua Junta Directiva.

La convocatòria es publicarà al Tauló d’Edictes Municipal i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva i les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant el corresponent procediment específic que estarà disponible en la seu electrònica de l’Ajuntament, acompanyada de la documentació sol·licitada. El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de València.

«Des d’aquest equip de govern tenim un fort compromís amb la participació i som conscients de que hem de seguir avançant en les polítiques d’igualtat, millorant el concepte de ciutat violeta, i per això busquem consolidar i millorar aquest tipus d’ajudes», ha indicat la regidora d’Igualtat Amor Amorós.

Reunió amb coordinadores igualtat

En altre ordre de coses, la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Igualtat Amor Amorós té previst mantindre aquest dimecres a les 17 hores una reunió amb les coordinadores d’igualtat dels centres educatius de la ciutat.

«Aquesta primera reunió d’inici de curs servirà per establir el calendari de reunions per coordinar tot el tema de la coeducació a nivell de ciutat» ha manifestat Amorós, qui ha afegit que «és molt important planificar tant les diades com els projectes que es llancen per a la igualtat i la prevenció de la violència de gènere».

Entre aquestes jornades es troben el 25 de Novembre i el 8 de Març, amb els concursos de pancartes i cartell que s’han consolidat durant el curs; i respecte als projectes continuaran tant el programa Biblioiguals com la campanya «Regala’m igualtat» prevista per al mes de desembre.

«És important la prevenció de la violència de gènere durant aquestes etapes primerenques, fomentant així la igualtat, la tolerància i la diversitat», ha indicat la regidora d’Educació i Igualtat.

WhatsApp Portal de Xàtiva