Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

La regidora de Prestacions Sanitàries, Cristina Suñer, va fer entrega ahir de dos maniquins per a  RCP a la Coordinadora d’Infermeria del Centre de Salut Ausiàs March, Rosa Ferrer. Aquesta cessió de material per part del Consistori respon a les demandes del Centre de Salut d’equipament per formar el seu personal, tant facultatiu com  administratiu, en maniobres de primers  auxilis com la reanimació cardio-pulmonar.

Segons Suñer, “aquesta és una xicoteta  inversió econòmica que multiplica exponencialment els beneficis que pot aportar a la ciutadania en general, ja que facilitarà el reciclatge i la formació del personal en maniobres de RCP que  permetran  salvar vides humanes, donat el cas.

Aquesta no és la primera vegada que la  Regidoria col·labora en les tasques de formació sanitària d’altres entitats. En 2017 subscrivia  un conveni de col·laboració amb l’Associació Manos i Vida, a través del qual cedia 4 maniquins per a la pràctica de tècniques de reanimació i es comprometia a facilitar, de manera gratuïta, instal·lacions municipals dins de la localitat per a la realització dels tallers que l’associació realitza.

Prestaciones Sanitarias cede material al Centro de Salud para la formación en RCP

La concejala de Prestaciones Sanitarias, Cristina Suñer, hizo entrega ayer de dos maniquíes para RCP a la Coordinadora de Enfermería del Centro de Salud Ausiàs March, Rosa Ferrer. Esta cesión de material por parte del Consistorio responde a las demandas del Centro de Salud de equipamiento para formar a su personal, tanto facultativo como administrativo, en maniobras de primeros auxilios como la reanimación cardio-pulmonar.

Según Suñer, “esta es una pequeña inversión económica que multiplica exponencialmente los beneficios que puede aportar a la ciudadanía en general, ya que facilitará el reciclaje y la formación del personal en maniobras de RCP que permitirán salvar vidas humanas, dado el caso.

Ésta no es la primera vez que la Concejalía colabora en las tareas de formación sanitaria de otras entidades. En 2017 suscribía un convenio de colaboración con la Asociación Manos y Vida, a través del cual cedía 4 maniquíes para la práctica de técnicas de reanimación y se comprometía a facilitar, de manera gratuita, instalaciones municipales dentro de la localidad para la realización de los talleres que la asociación realiza.

WhatsApp Portal de Xàtiva