Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

La teua empresa ha fet un ERTE i no saps com actuar ni en què t’afecta? Nosaltres t’ho expliquem tot.

El ERTE està definit en l’Estatut dels treballadors com una ‘Suspensió del contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major’ i pensat exclusivament per a situacions de crisis delimitades en el temps, mai es mantindria de manera indefinida. Cada empleat haurà de tornar al seu lloc de treball una vegada finalitze aquesta crisi i no rebrà cap indemnització.

Amb l’assentament del coronavirus al nostre país, el Govern ha imposat l’alternativa que les empreses realitzen un ERTE, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació, per a limitar al màxim el cost dels sous dels empleats a favor de les empreses. En aquest sentit, el Govern serà el que s’encarregue de bonificar l’assignació que li correspon a les empreses dels empleats afectats a la Seguretat Social. Els treballadors, malgrat no haver cotitzat el mínim requerit en l’àmbit general, cobraran l’atur igualment i no computarà en un futur.

Les empreses que han fet un ERTE han rebut com a cas excepcional un permís provisional per a suspendre els contractes dels treballadors. Durant un temps concret quedaran exemptes de retribuir als seus empleats i aquests continuaran adherits a l’empresa.

Els treballadors afectats per un ERTE no hauran de realitzar cap gestió per a cobrar la prestació. És la mateixa empresa a la qual es pertany la que comunica en l’aplicació del ERTE els empleats adherits al mateix i el Servei Públic d’Ocupació, SEPE, serà l’encarregat de tramitar la prestació d’aquests.

Quant cobra cada treballador afectat per un ERTE?

El SEPE serà el responsable de realitzar els tràmits i abonar les prestacions corresponents als treballadors afectats per un ERTE. La suma de la prestació correspon al 70% de la Base Reguladora del cotitzat a la Seguretat Social respecte als 180 dies anteriors. La quantitat mínima establida és de 501,98 euros i la màxima en 1.411,83 euros. En el cas de tindre fills la quantitat mínima serà de 671,40 euros.

Sobre la base de la quantitat desmesurada d’aquesta mena d’expedients l’administració del SEPE està saturada i es preveu una demora en el pagament de la prestació ordenada per al dia 10 del mes vençut.

Segons el BOE, una vegada que els empleats tornen al seu lloc de treball no poden ser acomiadats fins passats 6 mesos de la seua incorporació.

AJUDES AUTÒNOMS PEL CORONAVIRUS

Les petites i mitjanes empreses juntament amb els autònoms són els principals motors econòmics del país. Amb l’arribada del coronavirus i la seua ràpida expansió pel nostre país el Govern d’Espanya no ha tingut una altra opció que declarar l’Estat d’Alarma. Sobre la base d’això, pimes i autònoms s’han vist en l’obligació de tancar les seues empreses i prescindir dels seus treballadors per a evitar contagis massius i dur a terme el confinament demandat per l’Estat. L’aturada d’aquests negocis podria desencadenar en el tancament definitiu d’aquestes empreses pel que l’economia espanyola patiria danys irreversibles.

Davant aquest context s’ha pres la determinació per part del Govern d’Espanya de destinar més de 70.000 milions en crèdits en ajudes per als autònoms i pimes amb la finalitat de solucionar les pèrdues econòmiques provocades per la pandèmia del coronavirus.

Perquè els autònoms reben aquesta ajuda econòmica, segons indicacions de l’Executiu, hauran d’haver cessat la seua activitat arran de la declaració de l’Estat d’Alarma del 14 de març i estaran en l’obligació de demostrar que la facturació en el mes previ a la sol·licitud de la prestació ha descendit un 75% respecte a la resta de facturacions mensuals des de setembre de 2019 a febrer d’enguany. Els mateixos hauran d’estar registrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) quan presenten la sol·licitud i mentre la reben, igual que estar al dia en pagaments de les cotitzacions socials.

Entre les diferents ajudes per als autònoms, rebran una ajuda proporcional al 70% de la seua base reguladora. Això ve a dir que en el cas que la base reguladora marque la quantitat de 1.000 euros, l’ajuda per a autònoms seria de 700€. També estaran exempts de pagar la quota com a autònoms i rebran aquesta ajuda encara que no tinguen el temps mínim cotitzat.

De la mateixa manera, també s’han contemplat les ajudes econòmiques per a autònoms que no hagen cotitzat un mínim període de temps com a cas extraordinari. De manera paral·lela que es beneficien d’aquesta ajuda continuaran cotitzant en la Seguretat Social sense perjudici en el còmput referent a les prestacions futures. Per a sol·licitar aquesta ajuda s’ha de contactar amb la mútua que estiga col·laborant amb la Seguretat Social i sol·licitar-la de manera telemàtica. Els autònoms que hagen interromput el seu exercici laboral a causa de l’Estat d’Alarma hauran d’adjuntar el model 145 nexe als últims rebuts de cotització, una còpia del DNI i el número de compte bancària perquè l’ingrés corresponent siga reintegrat.

Una altra de les ajudes per a autònoms i treballadors que s’ha tingut en compte és la hipotecària. En aquest aspecte els empleats que hagen cessat la seua activitat laboral o que hagen patit una baixada d’ingressos o de vendes d’almenys un 40%, en el cas de les empreses, també podran sol·licitar l’abstenció del pagament hipotecari. També es beneficiaran d’aquesta ajuda en aquells que tinguen un cost d’hipoteca equivalent o superior al 35% del seu rèdit familiar. Igualment estarà terminantment prohibit realitzar talls de llum, aigua o gas a les llars perjudicades per aquesta nova realitat econòmica.

WhatsApp Portal de Xàtiva