EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior per als pròxims dies 1 i 2 de juliol. Aquestes proves, a les quals el curs passat es presentaren al voltant de 500 aspirants, van dirigides a totes aquelles persones interessades a cursar estudis d’FP sense complir els requisits acadèmics d’accés.

La normativa educativa vigent disposa que podran cursar l’FP de grau mitjà i de grau superior aquells que, respectivament, posseïsquen el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o el de Batxillerat. Així mateix, també preveu l’accés a aquests estudis d’aquells aspirants que, tot i que no disposen dels requisits acadèmics, superen una prova d’accés regulada per les administracions educatives.

El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Manuel Gomicia, ha subratllat «la importància de convocar aquestes proves d’accés als cicles formatius d’FP perquè constitueixen una de les mesures que faciliten a les persones la seua continuïtat en l’educació i la formació, concretament a aquelles que per alguna raó van abandonar el sistema educatiu sense cap titulació o amb titulació insuficient per a continuar els seus estudis«.

Les proves d’accés seran presencials si les autoritats sanitàries ho permeten i es desenvoluparan tenint en compte les instruccions de separació entre els aspirants i posant en marxa els protocols de desinfecció i neteja que fixen les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat tant de l’alumnat com del professorat en el moment de realitzar els exàmens.

Els exàmens d’accés a cicles formatius de grau mitjà es faran en tots els centres docents públics que imparteixen aquesta etapa, mentre que els d’accés a cicles formatius de grau superior es faran als centres docents públics que oferisquen cicles relacionats amb l’opció triada pels aspirants.

El termini d’inscripció en les proves és del 25 al 29 de maig. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant de la situació originada per la pandèmia de la COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds als centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre-les per correu electrònic a la secretaria dels centres docents on es vol fer la prova.

En la resolució de la convocatòria de les proves d’accés als cicles d’FP publicada en el DOGV, a més dels models de sol·licitud, es detallen, respectivament, els centres docents examinadors de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, així com l’adreça i el correu electrònic del centre, mitjançant el qual les persones interessades enviaran la sol·licitud, així com la documentació requerida.

Requisits de les persones aspirants

Per a concórrer a les proves d’accés al grau mitjà cal tindre 17 anys o complir-los durant aquest any 2020, mentre que per a les de grau superior cal tindre 19 anys o complir-los enguany. Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic d’FP podran presentar-se a les proves d’accés a cicles de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits enguany, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l’efecte d’admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d’admissió pel contingent corresponent a prova d’accés.

El certificat que acredita haver superat la prova d’accés té validesa en tot el territori nacional i permetrà optar als cicles formatius a aquells que no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe. Per a aquest alumnat, els centres reservaran el 20 % de les places vacants, proporció que podrà ampliar-se en cas que no hi haja suficients sol·licituds per part de l’alumnat que hi concórrega per altres quotes d’accés.

WhatsApp Portal de Xàtiva