Solopizza Xàtiva

Centelys

L’Ajuntament de Xàtiva reposarà la palmera datilera ubicada al carrer Hort de l’Almúnia que hui ha estat abatuda després de l’informe aportat per part de l’empresa encarregada de la revisió de l’arbrat de la ciutat.

Des de 2019 aquesta palmera va ser objecte d’especial atenció pel que fa a les tasques de manteniment de l’arbrat de la ciutat, ja que la seua flexió provoca que cada any es corbe significativament cap a la finca situada a l’oest, degut a la càrrega de la palma i dels seus dàtils. Fins al moment s’havia realitzat una poda de descàrrega agressiva, però després de la visita del passat 2 de març es va informar de la necessitat de talar l’exemplar per motius de seguretat.

Segons l’informe aportat per l’empresa encarregada de la revisió de l’arbrat a Xàtiva, Baobab Viveros SL, els resultats de la prova dinàmica amb registre de dades efectuada mostra que la palmera té un estípit fatigat, amb un nivell de risc alt de col·lapse que recomana la tala de l’exemplar tot i la seua catalogació com a exemplar protegit. Els tècnics recalquen que s’ha seguit el procediment preceptiu i que la solució esgrimida està aprovada des de la pròpia llei, al tractar-se d’un exemplar amb risc en una zona sensible i freqüentada.

Els tècnics de medi ambient de l’Ajuntament de Xàtiva ja han iniciat el tràmit per a l’adquisició d’un exemplar de la mateixa espècie per tal de substituir la palmera abatuda.

WhatsApp Portal de Xàtiva