Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

Davant la nota de premsa enviada el passat dia 2 per Xàtiva Unida, en la que s’acusava a l’equip de govern municipal de no facilitar “burocràticament altres activitats com la programació de cinema de barri per la mateixa associació“, l’Ajuntament ha fet arribar a aquest medi el document en què el consistori autoritza a l’associació fer ús de l’espai públic per a aquesta activitat, a condició que es respecten les mesures de seguretat com a conseqüència de la situació sanitària.

Aquest document autoritza a l’Associació “Vecinos Raval de Xàtiva” per a “l’aprofitament especial de la via pública els dies 2-9-16-23-30 de juliol de 2020, amb motiu de la realització d’una activitat que consistirà en un cinema d’estiu a l’aire lliure en el jardí dels Sarriers“, amb les següents obligacions:

  • Mantenir neta la via pública i la cura del mobiliari urbà.
  • Vista la situació excepcional en la que ens trobem com a conseqüència de la COVID-19, la celebració d’actes i esdeveniments ve regulada per normativa estatal i específica per la qual s’han de complir una sèrie de preceptes per a assegurar la salut de la ciutadania, evitar contagis i contenir la malaltia. S’hauran, per tant, de mantenir totes les mesures de seguretat previstes en la normativa sanitària.
  • S’haurà de presentar pel registre de l’Ajuntament la declaració responsable preceptiva.
  • S’haurà de realitzar un llistat en el que conste nom, DNI i número de telèfon de les persones que accedisquen a l’espectacle per tal de poder remetre’l a la Conselleria competent en cas que se sol·licitara.

WhatsApp Portal de Xàtiva