La Regidoria de Participació Ciutadana i la Universitat de València inicien un projecte d’investigació sobre els òrgans estables de participació a Xàtiva

El resultat de l’estudi permetrà a l’Ajuntament de Xàtiva i al conjunt del moviment associatiu dissenyar millors instruments de participació, afavorir els canals de comunicació i acompanyament, impulsar la coproducció de polítiques públiques, i respondre a necessitats concretes de formació, entre altres.

45

A l’investigació iniciada per part de la Universitat de València es proposa una primera fase diagnòstica en la qual identificar aspectes descriptius d’aquesta realitat, tals com: nombre d’òrgans i composició, per a passar amb posterioritat a recaptar informació de caràcter qualitatiu sobre el funcionament intern dels mateixos i la relació amb l’administració. Des de l’equip d’investigació s’analitzarà la informació obtinguda en el treball de camp, i es treballarà en una comissió mixta formada per integrants dels òrgans, tècnics/as de l’administració i equip investigador un llistat de propostes orientades a la millora de funcionament.

Per a Miquel Alcocel, Regidor Participació Ciutadana, “aquest interés municipal per conéixer el nivell de governança aconseguit per part de la ciutadania i dels diferents òrgans de participació en els quals l’administració local participa i es relaciona amb el teixit associatiu, hem volgut formalitzar-lo, per al seu estudi, amb la Universitat de València per així dissenyar millors instruments de participació, afavorir els canals de comunicació i acompanyament, impulsar la coproducció de polítiques públiques, i respondre a necessitats concretes de formació, entre altres.“

L’investigació estarà dirigida per la Professora de la Facultat de Ciències Socials, i Codirectora de la Càtedra de Participació, Gobern Obert i Open Data. Carmen Montalbá Ocaña, amb la que hem mantingut una constant relació tècnica d’intercanvi d’idees que es concretaren a l’organització del Seminari sobre “Avaluació de projectes de participació ciutadana“ durant 2018. L’equip d’investigació es completa amb la professora de Sociologia, també de la Facultat de Ciències Socials, Arantxa Grau, i 2 alumnas en pràctiques extracurriculars adscrites al departament de Participació Ciutadana.

El resultat de l’estudi serà presentat i es farà públic al finalitzar el projecte d’investigació.

WhatsApp Portal de Xàtiva