La petició de la Plataforma de DPP s’inclou en el ple del pròxim dissabte

90

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

Des de la plataforma volem agrair-los l’acolliment de la nostra petició i demanar-los a tots i, especialment a l’equip de govern, que no es queden només en la seua aprovació, sinó que, amb urgència, duguen a terme les accions pertinents per al seu compliment. Estarem atents.

Les peticions són:

• Que done a conéixer aquesta sol·licitud i l’informe adjunt als diferents grups polítics de l’Ajuntament, així com a l’Administració Autonòmica corresponent.

• Que en Ple Municipal s’aprove una resolució que reconega la labor d’investigació realitzada i instada per la Coordinadora de la Comunitat Valenciana per la Defensa de les Pensions Públiques respecte de l’impacte del Coronavirus en les residències.

• Que, davant el recent tancament de l’Asil d’Ancians i la necessitat de noves places residencials, l’Ajuntament promoga un debat sobre el model futur de residències per a persones majors en el municipi que aborde la necessitat de noves
infraestructures i la preferència per la titularitat pública d’aquestes.

• Que, en la mesura de les seues possibilitats, recapte de l’Administració Autonòmica dades sobre l’esdevingut en aquesta pandèmia en totes les Residències de la nostra Comunitat, de gestió pública i privada per a tindre una visió completa del que ha succeït i instar així a un canvi del model actual, el qual ha derivat en què moltes de les Residències de Majors del sector privat acabaren convertint-se en “pàrquings” d’ancians i ancianes. Un nou model que prevalga l’atenció integral, la preeminència del sector públic, amb una inspecció més preventiva i formació i sous dignes per als seus treballadors, tant públics com d’empreses privades.

WhatsApp Portal de Xàtiva