Solopizza Xàtiva

Centelys

Els dies 13 i 14 d’agost serà en I torneig de Padel també a les pistes del Club de Camp de Bixquert.

WhatsApp Portal de Xàtiva