Es publica un llibre amb els avanços produïts en la gestió de l’art rupestre

El llibre recull les actes de l'últim congrés sobre art rupestre celebrat a Alcoi

62

La art rupestre ha publicat un llibre amb les actes del congrés ‘L’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica. 20 anys en la llista del patrimoni mundial de la UNESCO’, que es va celebrar a Alcoi.

En el congrés es van presentar les novetats sobre els descobriments produïts de conjunts que han suposat una aportació significativa al coneixement de l’art rupestre com a fenomen cultural de la Prehistòria.

Així, es van exposar avanços significatius en l’estudi del seu context arqueològic i noves tecnologies al servei de la conservació, restauració i documentació de l’art rupestre: conservació preventiva, anàlisi de pigments, datacions absolutes i relatives, i noves tècniques de documentació i registre.

També es van abordar models de gestió en els seus vessants divulgatiu, legislatiu i turístic quant a la creació de centres de recepció i museus, d’itineraris culturals europeus, nacionals i autonòmics, desenvolupament legislatiu per a la salvaguarda dels conjunts rupestres, criteris en la delimitació d’entorns de protecció, mesures de protecció física, etc.

I pel que fa a la gestió turística, es van explorar les activitats dirigides a la seua difusió i socialització, l’aplicació de les noves tecnologies (virtualització, apps, xarxes socials, etc.), visites teatralitzades, itineraris, accessibilitat, etc.

L’edició d’aquesta monografia que recull els debats i conferències del congrés està composta per un total 30 articles (2 conferències, 12 ponències i 16 comunicacions), es presenta tant en format de paper com en suport digital i constitueix un document de primer orde que compleix un dels objectius prioritaris des de la inclusió de l’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica en la llista del patrimoni mundial de la UNESCO: la difusió dels avanços produïts en la gestió d’aquests béns.

El congrés ‘L’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica’ es va celebrar al Centre d’Art d’Alcoi (CADA) i va reunir 166 d’experts i professionals i totes les comunitats autònomes amb art rupestre mediterrani: Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya, Múrcia i la Comunitat Valenciana.

Per al nostre territori l’art rupestre té una importància extraordinària, per això va assumir en 2018 la secretaria del Consell Assessor d’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica (Carampi), des d’on està impulsant noves accions de protecció per a aquest art.

El maig de 2018 va convocar un consell del Carampi després d’anys d’inactivitat; l’octubre d’aquell mateix any va introduir com a punt per tractar en l’orde del dia del Consell Nacional de Patrimoni, celebrat a Elx, la reactivació del Carampi; i al novembre es va celebrar el congrés, les actes del qual es reprodueixen en la publicació que hui s’ha donat a conéixer.

A més, el nostre territori ha sigut el primer vinculat amb l’art rupestre que ha presentat el seu pla de gestió d’art rupestre. Es tracta d’un document que estableix un diagnòstic de la situació dels béns, estratègies per a la seua conservació i difusió dels abrics rupestres, i planteja el marc tècnic necessari per a impulsar iniciatives legislatives, d’investigació, de divulgació, de conservació i de protecció.

WhatsApp Portal de Xàtiva