Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

El programa funcional del nou centre de salut Xàtiva II, elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, preveu un edifici de dues plantes, amb 8 consultes de medicina de família, 8 consultes d’Infermeria , una sala polivalent per a la realització d’electrocardiogrames, retinografies, etc, sales d’espera, àrea d’urgències, clínica i atenció a tractaments, sala d’extraccions, àrea de fisioteràpia, una sala multiusos per a xerrades, reunions o tallers, sala d’estar equipada amb cuina office per a personal, vestuaris, banys i diferents magatzems.

El programa funcional és un informe que es considera com una primera aproximació per a la distribució dels espais arquitectònics i, al seu torn, fa una previsió de les necessitats de personal adequat per a una correcta assistència sanitària. Atenent a la població que es pretén assignar al nou centre sanitari Xàtiva II, la qual ascendeix a un total aproximat d’11.000 persones, la dotació de recursos humans adequada, segons el criteri de conselleria, seria de 7 metges de família, 7 infermers, 4 auxiliars d’infermeria, 3 auxiliars administratius, 3 zeladors, 1 infermer gestor de casos comunitaris, 1 fisioterapeuta i 1 tècnic en cures auxiliars d’infermeria.

Tenint en compte els recursos disponibles en l’actual centre de salut d’Ausias March, per garantir l’atenció en horari complet de matí i vesprada, l’informe considera necessari un augment de places estructurals en totes les categories professionals detallades, amb 4 places d’infermeria, 4 places de tècnic en cures auxiliars d’infermeria, 3 places d’auxiliar administratiu, 1 plaça de zelador, 1 plaça d’infermer gestor de casos comunitaris i 1 de fisioterapeuta.

Segons dades que apareixen en l’informe, actualment, el centre de salut d’Ausiàs March i el consultori auxiliar de l’antic hospital cobreixen una població de 30.161 persones (26.054 en el centre de salut i 4.107 en el consultori de la plaça de la Seu). El pla funcional de la conselleria planteja la construcció del centre de salut Xàtiva II per oferir assistència sanitària a la meitat de la població adulta atesa actualment al centre de salut Ausiàs March, on a més es mantindria l’assistència pediàtrica íntegrament.

Així mateix, el pla funcional contempla el manteniment en Ausiàs March de la unitat d’atenció a la dona, del punt d’atenció continuada i totes les unitats de suport a l’Atenció Primària ubicades actualment en aquest centre.

Pel que fa al consultori de la plaça de la Seu, es mantindria l’atenció de la població assignada actualment.

WhatsApp Portal de Xàtiva