El Consorci de Bombers treballarà en la Nit de la Cremà amb un dispositiu preventiu

109

Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

El Consorci Provincial de Bombers de València treballarà en la Nit de la Cremà amb un dis-positiu preventiu que el farà estar present en 280 monuments, en una nit molt especial, ja que suposa el retorn a la normalitat de les Falles des de l’any 2019. Cal recordar que ja en 2021 el Consorci hi va estar present a la cremà celebrada al mes de setembre, però en aquell cas el dispositiu comptava amb una menor envergadura, en consonància amb el menor nombre de monuments que es van cremar.

Per a la nit del 19 de març, el Consorci compta amb un dispositiu que inclou 380 efectius com a personal de reforç i 139 vehicles, que possibilitaran realitzar la cremà dels monuments en els distints punts de la geografia valenciana. Dels 380 efectius que hi formen part d’este dis-positiu preventiu, 331 són bombers, bombers voluntaris, operadors de comunicacions i per-sonal de comandament del mateix Consorci, 20 són personal d’altres cossos de bombers, i 29 conductors d’autobombes de l’AVSRE.

Prèviament, entre el 15 i el 17 de març, els Caps de Parc de Bombers i el personal del depar-tament de Prevenció Operativa del Consorci han dut a terme la inspecció de 558 falles en 103 municipis, enguany amb una nova app mòbil del Consorci que hi ha permés realitzar la inspecció dels monuments d’una manera més àgil. D’eixa revisió s’hi ha conclòs que hi són 280 els monuments que tenen un risc mitjà, alt o molt alt, sempre amb relació a aspectes com la proximitat d’arbres, façanes, cablejat, etc, i que per tant és en aquestos monuments on es centrarà el dispositiu preventiu del Consorci.

A més a més, el Consorci ha enviat a totes les comissions falleres una circular amb recoma-nacions per a la cremà del monument i la utilització dels artefactes pirotècnics. Unes recoma-nacions dirigides sobretot a l’adequat ús de la pirotècnia i dels accelerants en la combustió, que es solen usar en major mesura al trobar-se xopats els monuments.

WhatsApp Portal de Xàtiva