El 99,96% dels grups d’alumnes acaba sense incidències l’última setmana de febrer

19

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • El 99,4 % dels centres educatius tenen totes les aules en funcionament
  • El 0,3 % del total de l’alumnat i el 0,4 % del professorat està confinat

Durant l’última setmana de febrer el 99,96 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 25 de febrer hi haja confinats un total de 15 grups de 12 centres educatius. Això vol dir que el 99,4 % dels centres educatius ha conclòs la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada s’ha determinat el confinament de 5 grups de 4 centres educatius. A més, s’han desconfinat 39 grups de 28 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 10 grups de 8 centres. Per això, el total acumulat de grups confinats és de 15 aules de 12 centres educatius.

El 0,3 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,2 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar que, amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu d’un altre 0,1 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, el 0,4 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè al 0,3 % del professorat que és positiu actiu cal afegir que, amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 0,1 % es troba en aïllament preventiu.

Per comarques, el 99,7 % dels centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. El 99,98 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, s’ha confinat 1 grup d’1 centre, s’han desconfinat 15 grups de 12 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 2 grups d’1 centre educatiu. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques d’Alacant és de 3 aules de 2 centres educatius.

A les comarques d’Alacant està confinat el 0,3 % de l’alumnat perquè hi ha un 0,2 % que és positiu actiu més un altre 0,1 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, el 0,4 % està confinat, ja que al 0,3 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,1 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de Castelló, el 98,9 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 99,92 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, no s’ha confinat cap grup, s’han desconfinat 2 grups de 2 centres i romanen confinats, d’altres setmanes, 4 grups de 3 centres educatius. Per això, el total acumulat de grups confinats a les comarques de Castelló és de 4 aules de 3 centres educatius.

El 0,3 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè al 0,2 % que és positiu es suma que hi ha un altre 0,1 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 0,4 % es troba confinat, ja que al 0,3 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,1 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de València, el 99,3 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 99,96 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, s’ha determinat el confinament de 4 grups de 3 centres educatius, s’han desconfinat 22 grups de 14 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 4 grups de 4 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 8 aules de 7 centres educatius.

El 0,3 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 0,2 % de positius actius més un altre 0,1 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant el 0,4 %, ja que al 0,3 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,1 % en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

WhatsApp Portal de Xàtiva