El 100% dels grups d’alumnes acaba sense incidències l’última setmana de març

37

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • Durant la setmana passada no es va confinar cap grup
  • El 0,16 % del total de l’alumnat i el 0,37 % del professorat està confinat

Durant l’última setmana de març el 100 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 1 d’abril no hi haja confinat cap grup de cap centre educatiu.

El 0,16 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,10 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar un altre 0,06 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, el 0,37 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè al 0,26 % del professorat que és positiu actiu cal afegir un altre 0,11 % en aïllament preventiu.

A les comarques d’Alacant està confinat el 0,11 % de l’alumnat perquè hi ha un 0,08 % que és positiu actiu més un altre 0,03 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, el 0,30 % està confinat, ja que al 0,21 % de docents positius actius cal afegir un altre 0,09 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.

El 0,20 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè al 0,12 % que és positiu es suma que hi ha un altre 0,08 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 0,33 % es troba confinat, ja que al 0,24 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,09 % es troba en aïllament preventiu per ser contacte estrets amb positius actius.

El 0,18 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 0,12 % de positius actius més un altre 0,06 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant el 0,44 %, ja que al 0,29 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,15 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.

Actualització del protocol de protecció i prevenció

Les conselleries d’Educació, Cultura i Esport i de Sanitat Universal i Salut Pública han remés una carta a tots els centres educatius (consultar ací
) comunicant-los l’actualització del Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-COV-2 per a centres educatius (consultar ací).

En la missiva també s’informa als equips directius dels centres educatius que el document-guia Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius ha quedat sense efecte, ja que a partir d’aquest moment, en l’àmbit educatiu no s’establiran actuacions ni mesures específiques, dirigides a casos o a contactes estrets, diferents de les establides per a la població en general. En aquest sentit, ja no es realitzarà seguiment de casos i contactes en l’àmbit educatiu, ja que els casos confirmats lleus i asimptomàtics ja no realitzaran aïllament i els contactes estrets ja no realitzaran quarantena.

WhatsApp Portal de Xàtiva