Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

El sindicat CSIF demana a Conselleria de Sanitat que, a més d’escoltar les reivindicacions del sindicat, també faça cas a la “preocupació” que li transmet Gerència del Departament de Dalut Xàtiva-Ontinyent. Aquesta ha advertit de “la problemàtica actual per la dotació de plantilla amb la qual comptem i la necessitat d’ampliació”.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que fa escassos dies va dirigir un escrit a Gerència avisant que “la finalització dels contractes de reforç COVID a data 31 de desembre deixarà al descobert les manques de caràcter estructural en la plantilla de personal del nostre departament”. Pel que fa a Xátiva-Ontinyent, suposarà la pèrdua de 258 professionals. Aqueixa reducció de plantilla es produirà a meitat de la campanya de vacunació contra la grip, a la qual enguany se suma la del COVID.

La central sindical, davant aquesta previsible situació, va demanar a Gerència del departament que “tinga en compte aquest escrit i, fonamentalment, transmeta als òrgans directius i superiors de Conselleria de Sanitat la necessitat de mantindre aquests cúmuls de tasques fins que es procedisca a la tramitació urgent de la creació de places estructurals en les plantilles”.

CSIF informa que ha rebut resposta per escrit de Gerència, en la qual l’informa que ha mantingut recents reunions amb les direccions generals d’Assistència Sanitària i de Recursos Humans per a traslladar-los “la nostra preocupació davant la possibilitat que el 31 de desembre no es renoven els cúmuls COVID que tenim en el departament”. També informa en aqueixa contestació de “la problemàtica de dotació de plantilla i la necessitat d’ampliació”.

El sindicat insta Conselleria que escolte els advertiments, ja que “aquestes retallades en personal van a tensar encara més les plantilles existents, compostes per professionals ja molt castigats pel sobreesforç realitzat durant la pandèmia, amb la conseqüent repercussió negativa en la qualitat assistencial i l’atenció a pacients”. CSIF alerta “del lògic descontentament que es generarà entre els professionals” i reclama la renovació de tots els contractes COVID.

WhatsApp Portal de Xàtiva