Solopizza Xàtiva

L’elaboració d’una estratègia de ciutat amb la participació real de tots els agents socials és una demanda històrica del nostre col·lectiu des de fa anys. Una situació que s’ha fet més evident amb la crisi de la COVID19. Un període al que hem vist com des de l’administració local de la nostra ciutat no s’ha abordat la qüestió amb la serietat requerida.

Des de meitat de març que es va iniciar el confinament no hem trobat cap declaració pública de l’alcalde Cerdà ni de la regidora Caballero on es mostre de manera clara un full de ruta sobre com es reviscolarà aquest sector tan important per a la nostra ciutat i que té un important efecte sobre altres com el de l’hostaleria.

Des del nostre costat, les propostes estan clares. Promocionar un turisme de qualitat vinculat al nostre patrimoni natural i cultural evitant les massificacions que el facen insostenible. Un sector que compte amb el suport de l’administració local per formar els seus professionals en l’excel·lència necessària per generar el turisme de qualitat que deixe beneficis a la nostra ciutat. Proposem també que l’administració s’implique a generar producte més enllà dels espais expositius, aconseguir que acudir a Xàtiva no siga vindre a veure coses sinó vindre a viure una experiència atractiva per als visitants.

Un procés que requereix de cooperació i sinèrgies amb sectors com l’agroalimentari, el comercial o el cultural per a generar propostes amb un alt potencial. D’altra banda creguem que des de l’ajuntament s’està fallant al sector al permetre determinats intrusismes i competències deslleials que perjudiquen a les persones i empreses que han invertit de bona fe i estan generant riquesa per a la nostra ciutat seguint les normes.

Aquest full de ruta passa obligatòriament per una reunió amb Francesc Colomer, Secretari Autonòmic de l’Agència Valenciana de Turisme, per demanar-li que tal com s’ha fet amb el turisme litoral el d’interior reba un suport clar des de l’administració per superar la COVID19.

Cal mostrar-li les propostes de futur de la nostra ciutat per a que done el seu suport, si és que es té alguna. No ens podem permetre continuar amb aquesta paràlisi que ofega un dels sectors estratègics per al futur de la nostra Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva