Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

Aquest matí, un helicòpter de transport ha dut a terme l’aprovisionament de materials amb què arrenquen les esperades obres de la novena fase de la restauració de l’ermita del Puig de Xàtiva. L’operació s’ha iniciat passades les 9:30 hores i ha consistit en més de 6 hores de vols de càrrega de materials de construcció. Aproximadament, 150 tones de diversos materials i eines d’obra. La participació de mitjans aeris deriva de la complexitat que té l’accés al temple, a través d’una escarpada drecera que impossibilita l’accés a vehicles rodats.

El tinent d’alcalde Ignacio Reig, coordinador de Polítiques del Medi Urbà i Serveis Municipals, ha mostrat la seua satisfacció. Per a Reig,“finalment hem pogut iniciar la novena fase d’unes obres que teníem pendents des que començàrem a governar”. Reig també ha avançat que “ens quedaria una última fase, la desena, que tindria un cost d’al voltant de 200.000 euros i que ens permetria tenir completament restaurat l’edifici”.

La novena fase de la rehabilitació de l’ermita del Puig s’adjudicà en abril de 2019. L’empresa adjudicatària ha sigut la xativina Consval 2012 S.L. i la direcció de l’obra recau sobre Vicent Torregrosa, arquitecte conservador del castell. El pressupost de les obres adjudicades ascendeix a 119.998,12 euros. S’espera que les obres tinguen una duració estimada de 4 mesos.

La novena fase se centrarà en la reconstrucció de la volta d’accés, així com en la construcció de cobertes de la resta del conjunt d’edificis. Concretament, les actuacions pendents que s’integren en aquesta fase consisteixen en la recuperació dels murs de la casa de l’ermità, la finalització de l’entrebigat del forjat, el cobriment de la sagristia i l’edifici annexe i la reconstrucció de la volta de creueria del pati d’accés.

L’edifici és de propietat municipal des del passat 11 de febrer de 2019, dia en què es va formalitzar la donació a l’Ajuntament de Xàtiva de les ermites del Puig i de Sant Antoni per part de l’Església, mitjançant escriptura pública i prèvia acceptació unànime de tots els grups polítics representats en la Junta de Govern Local.

Aquest acord no va comportar cap obligació econòmica per a l’Ajuntament. La cessió de les ermites ve com a conseqüència del requeriment de l’Ajuntament per tal que es dugueren a terme tasques de manteniment de les restes de l’ermita de Sant Antoni, requeriment que es remunta a febrer de 2017.

A finals de gener de 2019, els serveis tècnics de la Diputació de València van aprovar el projecte de la novena fase de de la restauració de l’ermita gòtica de Santa Maria del Puig, actuació que comptava inicialment amb una inversió prevista de 150.000 euros, 100.000 subvencionats per la Diputació i 50.000 més que formen part del Pla Director d’Inversions Xàtiva Creix. La subvenció s’emmarca en el capítol que l’ens provincial destina a obres de restauració per a la conservació de bens immobles que posseïsquen valors històric i artístic o d’interès local.

WhatsApp Portal de Xàtiva