Aprovades les bases del premi de pintura “Fira d’Agost”

904

Solopizza Xàtiva

La junta de govern celebrada ahir a l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar les bases del premi de pintura “Fira d’Agost” 2016. En conseqüència, el premi queda convocat en els següents termes:

BASES DEL PREMI DE PINTURA “FIRA D’AGOST” 2016

1a Poden participar en aquest concurs tots aquells artistes que ho desitgen.

2a El concurs està obert a qualsevol tècnica i estil.

3a Les dimensions mínimes del llenç on es plasme l’obra, són 81 x 60 cm i les màximes 180 x 180cm.

4a Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres, sense emmarcar però protegides per un llistó que no supere 2 cm d’amplària. Les obres hauran de ser originals i no haver estat premiades a cap altre concurs nacional o internacional.

5a El termini de recepció d’obres serà de l’11 de juliol fins al 5 d’agost de 2016.

6a Les obres seran lliurades, personalment o remeses per agència de transports, degudament identificades, amb la fitxa tècnica que s’adjunta reomplida, a:

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA

C/ Montcada, 7

46800 XÀTIVA

Telèfon 96 228 23 04 Fax 96 228 98 09

7a S’estableix un únic premi, en metàl·lic, de 3.000 € a la millor obra a criteri del jurat, estant l’import subjecte a les normatives fiscals vigents. A més a més,  l’organització, en el curs següent, en les dates que s’acorde, d’una exposició d’obra de l’artista premiat en la Casa de Cultura . L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de Xàtiva.

8a El premi serà lliurat al guanyador el dia 15 d’agost de 2016, a les 12.00h en l’acte públic d’inauguració de l’exposició de les obres seleccionades i la premiada.

9a El jurat estarà format per personalitats de reconegut prestigi en el món de les arts plàstiques, sent presidit per el Sr. alcalde o persona en qui delegue, actuant de secretari un funcionari municipal. Aquest jurat serà designat per Comissió Informativa de la Regidoria de Fira.

10a El període d’exposició de les obres seleccionades, serà del 15 d’agost al 10 de setembre de 2016, en la Sala d’Exposicions de les Columnes de la Casa de Cultura de Xàtiva.

11a Les despeses de transport, per a enviar o recollir les obres, van a càrrec dels participants. L’Ajuntament de Xàtiva no es farà responsable de les pèrdues o desperfectes de les obres durant el transport.

12a Les obres no seleccionades podran ser retirades del 16 d’agost al 26 de setembre i les seleccionades del 14 al 26 de setembre. Transcorregut aquest plaç, les no retirades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Xàtiva.

13a Qualsevol discrepància respecte a la interpretació de les presents bases, o que no estiguera prevista, serà resolta pel jurat, el pronunciament del qual serà inapel·lable.

14a El fet de participar en el present concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

Fitxa-pintura

WhatsApp Portal de Xàtiva