Solopizza Xàtiva

La necessitat de provisió d’equips de protecció individual (EPIs) com les màscares filtrants FFP2 i FFP3 durant la crisi sanitària causada per la COVID-19 ha generat interés en la comunitat científica per avaluar possibles tractaments de descontaminació que incrementen la seguretat de la seua reutilització.

Ainia s’ha sumat a aquest repte a través d’un estudi, en col·laboració amb la Fundació Fisabio i el departament de salut Xàtiva-Ontinyent, amb el finançament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). L’objectiu és doble: eliminar la contaminació microbiològica que poguera haver quedat en la màscara durant el seu ús i que el tractament de desinfecció no perjudique l’eficàcia filtrant.

Desinfecció mitjançant tractament tèrmic

Segons assenyala Andrés Pascual, cap d’Innovació de Ainia, “d’entre les diferents tecnologies de descontaminació avaluades, s’ha optat per investigar el tractament tèrmic en acte-clau, a 120 graus centígrads durant 20 minuts“.

Segons Pascual, “banyar una màscara filtrant FFP2 i FFP3 pot alterar la seua capacitat de fixació electroestàtica de partícules, reduint significativament la seua eficàcia filtrant pel que, d’entrada, caldria descartar mètodes de descontaminació que empren aigua o líquids com a solucions alcohòliques, lleixiu o solucions sabonoses“.

Un altre motiu rellevant per a la selecció del tractament tèrmic, és “la disponibilitat d’acte-claus en els centres hospitalaris, la qual cosa permet aplicar el protocol amb equips i procediments similars als que ja emprem per a l’esterilització de material sanitari, evitant així l’adquisició de nous equips“, han indicat Ana Mesa i Rafaela Bono, supervisores de quiròfan dels Hospitals d’Ontinyent i Xàtiva respectivament.

Aquesta investigació igual que la resta d’accions desenvolupades pels centres tecnològics durant la pandèmia –ha assenyalat la directora general del Ivace, Júlia Company– sorgeix del coneixement acumulat en els més de 400 projectes desenvolupats en els últims anys en col·laboració amb 1.800 empreses i que hem finançat des del Ivace“.

Comprovació de l’eficàcia del tractament

Per a comprovar l’eficàcia del mètode de descontaminació, Ainia ha desenvolupat una metodologia de contaminació de màscares amb el microorganisme E. coli, emprat com a model alternatiu vàlid per a estudiar tractaments tèrmics enfront del SARSCov-2. S’ha pogut determinar l’eficàcia dels tractaments tèrmics aconseguint reduccions d’almenys un 99,999% d’E. coli .

Durant l’estudi, s’han assajat diferents tipus de màscares FFP2, models i marques, trobant diferències en la resposta d’alguns materials.

D’altra banda, la comprovació de l’efecte del tractament sobre les propietats filtrants de la màscara ha sigut realitzada pel IISTACEAMA, pertanyent a la Universitat de Granada. Els assajos realitzats van mostrar que les màscares tractades tèrmicament mantenien la seua eficàcia filtrant per damunt del 95%, fins i tot, després de tres cicles de descontaminació.

Borses d’alumini individuals per a ús unipersonal

Per a limitar riscos s’ha previst la introducció de les màscares a descontaminar en bosses d’alumini individualsLuis Gil, investigador de Ainia que ha participat activament en l’estudi explica que “les bosses d’alumini impedeixen el pas del vapor d’aigua evitant condensacions que pogueren banyar la màscara i reduir la seua càrrega electroestàtica, i per tant, perdre eficàcia filtrant. A més, l’ús d’una bossa individual permet garantir l’ús unipersonal aportant major confiança a l’usuari“.

Pròxims passos

El nou protocol, desenvolupat en les instal·lacions de Ainia a Paterna, ha sigut assajat pels centres hospitalaris del departament de Salut Xátiva-Ontinyent, que col·laboren en l’estudi per mediació de Fisabio.

Aquest protocol que presentem és fonamental punt dins de la línia de sostenibilitat que estem treballant com especialment per la protecció que ens brinda la reutilització de les màscares per al seu ús per part de professionals sanitaris que treballen amb pacients afectats de COVID-19“, ressalta Margarita Llaudes, gerent del departament de salut de Xàtiva-Ontinyent.

Els resultats de l’estudi s’ha posat a la disposició de la Conselleria de Sanitat Universal i la resta del sector sanitari, així com la disponibilitat de Ainia per a continuar aprofundint en la investigació amb altres models de màscares, nous equips de tractament tèrmic o l’adaptació del protocol per a altres col·lectius de consumidors d’aquesta mena de màscares.

WhatsApp Portal de Xàtiva