Xàtiva lidera un programa europeu educatiu en el que s’estudia l’abandonament escolar

El programa, anomenat Comenius Regio, serà entre les regions de València i Oporto (Portugal)

L’Ajuntament de Xàtiva està col·laborant en un Programa COMENIUS REGIO, finançat per la Comunitat Europea, i inclòs dins del Programa d’Aprenentatge Permanent que la Comunitat Europea impulsa, com a mitjà per intercanviar experiències educatives entre diferents regions europees.

En aquest cas, les dues regions europees que col·laboren en aquest Programa són la de València (per Espanya) i Oporto (per Portugal). El títol del Projecte és: ‘Millorar la inclusió-minorar l’abandonament escolar. Solucions’. Joan Vercher, d’inspecció educativa, afirma: «Xàtiva encara no havia entrat en un programa europeu, i era necesari. És l’únic programa Regio que hi ha a la Comunitat Valenciana i la Unió Europea ha donat una subvenció de 43.000 euros per a cada delegació«.

El projecte pretén crear una comunitat d’aprenentatge entre dues realitats europees, la de València i la d’Oporto, al voltant de la formació del professorat, centrant-se en la lluita contra el fracàs escolar. Aquest problema, encara que amb xifres diferents s’origina en les dues regions. La dificultat per a adoptar mesures i realitzar plans formatius per a l’alumnat amb risc d’exclusió social requereixen un estudi amb profunditat.

S’estudien factors relacionats amb l’abandonament escolar com: la mancança general de motivació per part dels estudiants, les limitacions de l’associació entre el sistema educatiu i els interessos de l’alumnat, les famílies, el professorat que imparteix docència a aquest alumnat, etc.

S’estudiaran els programes que estan en marxa en aquest moment a les dues regions, estudiarem possibilitats de millora i els compararem amb els programes educatius del nostre país soci, implementant por algun temps les mesures que hagen estat eficients. Experimentarem amb noves ferramentes metodològiques. Amb les conclusions, s’elaboraran materials adients i organitzarem un curs de formació per al professorat d’aquest tipus d’alumnat.

En concret, la funció de l’Ajuntament de Xàtiva és coordinar el desenvolupament del present projecte, en allò relacionat amb les entitats espanyoles col·laboradores, mantenint un canal de comunicació obert amb les entitats portugueses involucrades en el projecte.

El psicòleg municipal, Juan Ramón Alcocel, explica que «la experiència és molt enriquidora perquè obri els ulls en quant a com treballen altres administracions. La experiència és molt positiva però esperem que siga només el punt de partida«.

Al llarg del temps que dure aquest projecte, s’utilitzaran els medis disponibles en l’Ajuntament per promocionar el present projecte, tant en el seu desenvolupament com en les conclusions del mateix, orientant la seua difusió pels diferents canals existents: població general, comunitat educativa, AMPA, etc.

Com part d’aquest programa, la delegació valenciana va viatjar a la Ciutat de Paredes, on va tindre lloc l’encontre de les delegacions en dues sessions de treball. En elles es van establir les bases del present programa, i la delegació portuguesa va exposar el seu treball realitzat fins ara per previndre l’abandonament escolar prematur i la millora de la integració escolar. El viatge es va celebrar entre els dies 26 i 29 de gener del present any. La delegació espanyola estava composada per dos inspectors d’educació, una representant del CEFIRE d’Alzira, el director de l’IES d’Algemesí, un professor de l’IES Lluís Simarro de Xàtiva i un tècnic de l’Ajuntament de Xàtiva.

Com a continuació del programa, la delegació potuguesa visitarà diverses ciutats del nostre entorn el proper mes de maig. Durant la visita es celebraran diferents sessions de treball, entre les quals destaquem un curs de formació per al professorat, organitzat pel CEFIRE d’Alzira, i una visita a la nostra Ciutat, mitjançant la qual, a més de conèixer la nostra Ciutat, visitaran diversos centres educatius.