Tots els grups polítics de l’Olleria rebutgen la gestió del fem per part del Consorci

José Vidal: “L’aplicació d’esta taxa pel Consorci comporta un augment injustificat de la pressió tributària dels ciutadans»

El ple de l’Ajuntament de L’Olleria formada pels partits polítics GdO, PP, BLOC i PSOE, celebrat ahir dijous, va aprovar per unanimitat la moció d’alcaldia, en la que se sol·licita a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i al Consorci de Residus «el reconeixement del Pla de Minimització de Residus Sòlids de la Vall d’Albaida”. A més van exigir també “la suspensió de la gestió per part del Consorci del servici de transferència, transport, valorització i eliminació dels residus sòlids urbans (inclòs el servici de l’eco parc) en els 34 municipis integrats en el Pla de Minimització de Residus Sòlids de la Vall d’Albaida almenys fins a la finalització de la concessió d’estos servicis que té contractada la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida amb l’empresa RECISA i en tot cas fins que es resolga judicialment tots els recursos contenciosos administratius plantejats per la Mancomunitat o pels municipis en ella integrats, i així mateix la suspensió de l’aplicació de les corresponents taxes”.

L’alcalde de L’Olleria, José Vidal va remarcar el punt en què la moció explica que “l’aplicació d’esta taxa pel Consorci comporta un augment injustificat de la pressió tributària dels ciutadans de la Vall d’Albaida i en concret de L’Olleria que veuran incrementada d’una forma considerable la taxa sense aparentment notar cap millora del servici».

Amb esta moció, va continuar el primer edil, “tots els partits polítics volem donar suport a la gestió del fem que s’està fent des de la Mancomunitat en el nostre Pla de Residus, i mostrar-nos en contra que la dita gestió es duga a terme pel Consorci d’una manera imposada i amb un considerable augment de la taxa de fem».