Suñer: La modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Costera està feta a la mida de Parra

Suñer: “aquesta modificació és un pedaç per regularitzar la presidència de Parra al front de la Mancomunitat de la Costera”

Des del punt de vista de la portaveu del Bloc de l’Ajuntament de Xàtiva, la Mancomunitat de la Costera necessita una reforma en profunditat per homologar-la amb el que ha de ser una veritable corporació municipal, i que deixe de ser un feu vedat per al PP, amb un sistema de funcionament totalment allunyat dels principis de representació de les normes electorals. A hores d’ara, la Mancomunitat de la Costera no representa ni de lluny la realitat política del territori que abasta, la prova esta que hi ha partits que, amb 4 regidors en un o dos municipis tenen representació, mentre que formacions com el Bloc amb 14 regidors en 9 municipis no en tenen.

La portaveu del BLOC a l’ajuntament de Xàtiva, Cristina Suñer no veu per cap costat una voluntat d’impulsar un funcionament mes democràtic en la institució comarcal, tot al contrari, el que es pretén es donar legalitat a la imposició de Parra en la presidència de la mateixa amb l’incompliment dels actuals estatuts: “No hi ha cap voluntat de donar-li transparència democràtica, i el que pretén el PP és incrementar l’àmbit competencial sense aprofundir en reformes en el sistema de representació que li donen mes transparència a l’entitat comarcal”.

Segons la regidora nacionalista, les reformes haurien d’introduir un sistema de representació que s’equiparara amb els resultats de les eleccions municipals, de manera que cada quatre anys, foren els nous consistoris resultants de les conteses municipals els que utilitzant el mateix sistema de proporcionalitat que determina la Llei electoral (d’Hont) es triaren els representants a la Mancomunitat en funció dels habitants de cada municipi a raó d’un representant per cada 5.000 habitants o fracció a mes dels membres nats que serien els Alcaldes. Establint-se així un sistema de doble representació, Institucional mitjançant els Alcaldes electes i proporcional en funció dels habitants i la representació de cada partit en els diferents municipis.

No obstat açò, dels del BLOC es treballa sota el convenciment que el PP té molt d’interés en allunyar-lo del debat comarcal a la vista de la contundència que mostren en les tasques d’oposició alguns dels membres que podrien entrar en la Mancomunitat.