Participació Ciudadana rep una subvenció de la Generalitat per a promoure els Consells Temàtics a L’Olleria

consells

La Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ha atorgat a la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de l’Olleria

Una ajuda econòmica per a fomentar el funcionament dels Consells Temàtics creats a l’Olleria, i que a l’actualitat són tres: el de Medi Ambient i Territori, el de Cultura, Educació i Esports, i el de Benestar Social. L’objectiu de la subvenció, que ronda els 1.000 euros, és ajudar a donar difusió de l’activitat d’estos grups de veïns i veïnes, amb la finalitat de fer-los créixer en nombre de membres, i consolidar el seu paper com a assessors en les decisions públiques.

Tal i com marca l’ajuda, amb la subvenció s’editaran els estatuts dels Consells Temàtics i l’Assemblea de la Ciutat, i es realitzaran diverses accions per a intentar que el màxim nombre de la població de l’Olleria sàpiga, que si vol, té la possibilitat d’implicar-se en els assumptes públics. En este sentit, en els darrers mesos des de la regidoria de Participació Ciutadana s’han impulsat diverses xerrades, dirigides a grups específics de la població com ames de casa, jubilats i pensionistes o alumnes de l’escola d’adults, per a explicar-los què és la participació ciutadana, i quines vies s’han obert a l’Olleria per a fomentar-la.

També s’encetarà en breu una xicoteta campanya audiovisual, protagonitzada per alguns veïns i veïnes membres dels Consells Temàtics, els quals es dirigiran als seus conciutadans per animar-los a involucrar-se en este procés. “L’Ajuntament és l’administració mes pròxima al ciutadà, i volem que ho siga d’una manera no només administrativa sinó també real. El paper dels municipis i dels ajuntaments és fonamental com a catalitzador de la participació, si apostem per traduir les demandes i necessitats dels ciutadans en polítiques públiques”, comenta Julià Engo, regidor de Participació Ciutadana. “Per això estem satisfets d’haver aconseguit esta subvenció de la conselleria de Solidaritat i Ciutadania, que ens permet seguir treballant en la construcció de la participació ciutadana a l’Olleria, amb l’objectiu que esta siga el més heterogènia i plural possible”.