Nou Consell de la Joventut a Carcaixent

El Consell de la Joventut de Carcaixent,  liquidar el pressupost i triar una nova Comissió Permanent

El Consell de la Joventut de Carcaixent celebrà el passat diumenge 19 de febrer la seua primera Assemblea General de 2012, que va servir per a donar compte de la memòria d’activitats de l’any 2011, liquidar el pressupost i triar una nova Comissió Permanent.

Al front del Consell entra Javier Martínez, en representació de Grup Juvenil de Carcaixent-Activa’t.

A més de Javier Martínez, la nova Comissió Permanent la formen Rocío Valero Cerveró (Disbauxa Carcaixent) com a vicepresidenta, Salvador Rodríguez (Col·lectiu Endavant) com a secretari, Vicent Pons (Amics de la Muntanya) com a tresorer, i els vocals Andreu Talens (Col·lectiu Endavant), José Manuel Escandell (Amics de la Muntanya), Joaquín Valero (Disbauxa Carcaixent) i Ana Coll (Grup Juvenil de Carcaixent-Activa’t).

La nova Comissió Permanent manifestà la intenció de continuar treballant en la mateixa línia que l’anterior i potenciar els contactes amb la resta de col·lectius locals.

D’entre les activitats que el Consell de la Joventut té previstes per a l’any 2012, destaquen el concurs de monòlegs, celebrat els divendres 27 de gener i 3 de febrer de 2012, un rastrell solidari, la commemoració del 25 d’Abril, el dia del llibre, el III curs de batucada, així com una nova edició dels concerts per la pau a realitzar a finals de l’any, entre moltes altres activitats.

En l’actualitat el Consell de la Joventut de Carcaixent està format per tretze associacions juvenils membres de ple dret que ofereixen als seus associats diverses activitats. El CJC és l’òrgan de cooperació interassociativa del municipi i està reconegut per l’Ajuntament de Carcaixent com a interlocutor en tot aquells temes que afecten la joventut.