Moció del grup Novetlé per a Viure-EUPV-VERDS a l’Ajuntament de Novetlé

38/2009.- Davant de la recents manifestacions realitzades el passat 25
d’abril, en una reunió de membres del Partit Popular, pel president de
l’Ajuntament d’ajuntaments, és a dir, el president de la Diputació de
València i alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, desqualificant i insultat als
membres del professorat de la comunitat educativa valenciana així com fent
rialles – va cridar «gilipollas» als professors que «diuen «aleshores» i
«gairebé»- del coneixement de la llengua del nostre poble que es mereix el
respecte al més alt nivel, proposem els següents

ACORDS

1.- Este ple rebutge este tipus de manifestacions que qualifiquen per si
mateixes el nivell cultural i d’educació de qui les manifesta.

2.- Sol•licitar al manifestant de les mateixes, Alfonso Rus, que demane
disculpes a qui les va dirigir o, en cas contrari, dimitisca dels càrrecs
públics que exercix.

Per tot això el Grup Novetle per a Viure-EUPV-Verds de l’Ajuntament de
Novetlè i en nom seu el portaveu del mateix, formula a’abans escrita MOCIÓ
a fi que en el primer Ple ordinari que es convoque a partir d’avui es
pronuncie sobre la mateixa i adopte els acords que en ella s’indica.