L’informe d’escolarització del PSPV-PSOE de Xàtiva del curs 2008-2009 denúncia les desigualtats entre els centres públics i concertats de la ciutat

Angulo: “La nul·la planificació educativa i la mala regularització del procés de matriculació al llarg del curs per part del PP de Xàtiva provoca que la matriculació dels alumnes immigrants i dels alumnes amb necessitats educatives especials es reduïsca escandalosament als centres concertats i augmente desmesuradament als públics”.

La regidora socialista responsable d’educació Xelo Angulo va presentar ahir un estudi sobre l’ Escolarització a Xàtiva del curs escolar 2008-2009 en el que denunciava públicament “el gran desequilibri” existent entre els centres públics i concertats privats sostinguts en fons públics de la nostra ciutat. Així mateix l’informe es centra en el desequilibri de les dues xarxes (pública i concertada) en quan a l’alumnat amb necessitats especials, immigrants i estrangers.

De la mateixa manera Angulo va fer menció a la LOE la qual estableix sobre l’escolarització que les Administracions educatives locals, l’Ajuntament, regularan l’admissió de l’alumnat de manera que es garantisca aquest dret, accés en condicions d’igualtat i llibertat d’elecció de centre. “Lamentablement, les interferències en la transparència del procés per part del PP de Xàtiva fan que açò no es corresponga amb la realitat de la nostra ciutat”, va lamentar Angulo.

D’altra banda l’informe destaca que la matriculació de l’alumnat immigrant és “selectiva” on l’ensenyament públic assumeix el pes d’aquest col·lectiu. Angulo va indicar que s’ha de diferenciar l’alumnat immigrant de l’ estranger, ja que són perfils socioeconòmics diferents i aquest últim no es troba dins dels paràmetres d’exclusió social.

Angulo, des del PSPV de Xàtiva proposa les mesures que hauria d’emprendre immediatament l’Ajuntament de Xàtiva per garantir el dret de tots els alumnes d’accedir a l’ensenyament en condicions d’igualtat:

Creació de les places escolars públiques davant l’augment de la demanda al barri nord-oest: Modificació i adequació del mapa escolar municipal.
Incrementar els recursos dels centres concertats per a l’atenció a la diversitat, logopedes, PTs, així com la creació d’unitats de recolzament i integració: “D’aquesta manera els centres concertats no podran excusar-se en la manca de recursos per admetre’ls i l’Administració local no els desviarà tots als públics”, indicà Angulo.

“És responsabilitat dels governants corregir les desigualtats educatives que porten produint-se de manera repetitiva i consentida pel govern del PP a la nostra ciutat entre uns centres i altres, de cap manera hem de consentir que tot el pes es carregue sempre a les mateixes famílies i centres escolars. Hem d’educar els nostres alumnes en valors d’igualtat i solidaritat, tots els col·legis de Xàtiva es financen amb diners públics, de tots i tots han de compartir de manera adequada els alumnes immigrants i amb necessitats especials”, va indicar Angulo. També la regidora va lamentar profundament l’actitud del regidor d’educació de la nostra ciutat desoint les demandes i recomanacions del Consell escolar municipal així com tampoc no va entrar a valorar les declaracions del Alcalde referides als professors: “Declaracions com les que ha fet demostren què pensa veritablement de l’educació i així ens va a Xàtiva.”