La UPV reconeix a un canalí

David Gramaje obté el premi extraordinari de tesi doctoral

La Universitat Politècnica de València ha concedit el Premi Extraordinari de Tesi Doctoral en la convocatòria de 2012 al investigador de malalties Fitopatògenes, el canalí David Gramaje Pérez.
La Tesi Doctoral, amb títol ‘Fungal trunk pathogens in grapevine nurseries: characterization, potential inoculum sources and management strategies – Patògens fúngics de madera en vivers de vinya: caracterització, fonts potencials d’ inòcul i estratègies de maneig’ va ser presentada en abril de 2011 en la Escola Técnica Superior d’ Ingenieria Agronòmica i del Medi Rural i va obtindre la qualificació de Cum Laude amb unanimitat per part del tribunal.
És la primera vegada que la Universitat concedeix aquest prestigiós premi a un membre del Grup d’ Investigació en Fongs Fitopatògens del Departament d’ Ecosistemes Agroforestals de la Universitat Politècnica de Valencia.
El lliurament de premis tindrà lloc el pròxim 22 de juny al Teatre Calderón en la localitat d’ Alcoi. Aquest acte coincidirà amb la Clausura del curs acadèmic 2011-2012 i solemne acte d’investidura com a doctors honoris causa de José Barea Tejeiro i d’Enrique Ballestero Pareja.

Un comentario sobre “La UPV reconeix a un canalí”

  1. Enorabuena David, y que tengamos tan buenos estudiantes en

    España, y luego se tengan que ir a otros Paises a trabajar,

    esto es demencial.

Los comentarios están cerrados.