‘La Nova’ de l’Olleria estrena local

13

L’Agrupació Escola Musical “la Nova” de l’Olleria acaba d’estrenar seu social. Un local a l’avinguda Treballadors de 721 metres quadrats, que tot i que encara no està condicionat al 100%, ja permet a la banda assajar a estes noves dependències. Mentre les noves instal·lacions no estiguen totalment arreglades, l’escola de música es manté als locals municipals del Beat Ferreres.

“Som una de les poques bandes de la Vall d’Albaida que tenim local propi, un fet del que ens podem sentir orgullosos, sobretot si tenim en compte que som una associació sense ànim de lucre molt jove, ja que tenim només 5 anys de vida”, comenta José Vte. Giner, president de l’entitat. “Ara s’ha fet efectiva la compra del local i l’hem condicionat provisionalment per als assaigs de la banda. Però el projecte és fer una reforma integral del local, i per a d’això estem gestionant subvencions, per tal de poder fer front econòmicament a esta inversió”.

L’objectiu final de “la Nova” és que les noves instal·lacions alberguen a més del local d’assaig de la banda, 5 aules, 1 despatx i un espai polivalent. Actualment “La Nova” està integrada per més de dues-centes persones entre els 58 membres de la banda, els 30 del cor, els 32 de la banda jove i els 102 alumnes de l’escola .

22