8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones

El 8 de març es commemora una vegada més el Dia Internacional de les Dones, en un moment complex i difícil. Des d’EUPV de Xàtiva, considerem que la crisi global i la seua gestió estan augmentant les desigualtats al nostre país mentre creix la inquietud sobre el futur de les polítiques d’igualtat, com ara amb els retalls que estem patint, i el seu abast en la vida quotidiana de les dones.

La xifra de persones aturades en l’últim trimestre de l’any era de 5.273.600. Al País Valencià, la taxa d’activitat de les dones és 52,93% al costat de la de 67,30% dels homes. Són les dones les que continuen patint més els efectes de la crisi, amb salaris més baixos, ocupació en precari i major taxa d’inactivitat com ocorre a la ciutat de Xàtiva on les dones que volen treballar i no podem és superior que al dels homes.

Per aquest motiu, caldria reflexionar sobre la igualtat ja que, encara hui, a principis del segle XXI, ni la formació intel·lectual o la independència econòmica han eliminat l’allunyament de les dones dels centres de decisió i de poder polític, social i econòmic. La guerra no declarada contra la dona moderna, el patriarcat com a sistema de dominació assentat, encara compta amb nombrosos recursos per a perpetuar-se. Quan encara està tot per fer, algunes veus continuen llançant el missatge de què “la igualtat ja està aconseguida”. No podem permetre’ns que aqueta consigna siga assolida per la joventut per què no es cert, s’ha donat alguns avanços al respecte però la igualtat real i efectiva entre dones i homes encara està per aconseguir.

Per tot açò, en aquest 8 de març tenim doble motiu per manifestar el nostre més rotund rebuig a la situació actual, la crisi econòmica motivada pels mercats financers, que lentament però amb rotunditat estan generant un gran desequilibri entre classes socials i que se ceba fonamentalment entre dones i joves, i en el retall de conquestes socials, materials i institucionals que el PP està implantat a nivell de l’Estat Espanyol i en aquelles autonomies en les que governa.

Des d’EUPV de Xàtiva exigim que no s’eliminen les subvencions destinades als Ajuntaments per al manteniment de Centres Municipals d’Atenció a les Dones. Donat que les funcions del servei que s’ha eliminat estan siguent assumides per la treballadora d’INFODONA consideren que és necessari reforçar el servei, per a garantir el seu nivell de qualitat davant la càrrega extraordinària de treball.

Des d’EUPV de Xàtiva, reclamem la destrucció de les desigualtats i des de l’Ajuntament de Xàtiva adquirim el compromís polític de treballar per generar un municipi de subjectes iguals en drets i obligacions, utilitzant els mitjans legals existents i possibilitant les vies i els recursos econòmics perquè dones i homes tinguem les mateixes possibilitats de desenvolupament. Amb la profunda consciència del que encara ens queda per fer, de desvetllar les causes de la discriminació sexual, la discriminació salarial, la violència de gènere, de la poca presència de dones en llocs de poder real i directe.

Per tot això, exigim des de les administracions públiques la igualtat real i efectiva, des de la pluralitat identitària, contribuint d’igual manera en la pressa de decisions, en la transformació social i en la creació cultural.

“Des dels ajuntaments com a institucions més properes a la ciutadania, hem de començar a treballar per un canvi global, basat en la necessitat que té la societat actual d’assolir majors quotes de salut cívica per a la construcció d’un vertader Estat de dret, que no serà possible sense la igualtat real i efectiva entre dones i homes”.