Esquerra Unida Xàtiva actualitza la seua estructura després del resultat electoral

Miquel Lorente, va reafirmar la necessitat de seguir treballant per una societat sense desigualtats ni discriminacions

Tras la reunió celebrada en el Teularet, Esquerra Unida Xàtiva es reafirma en la seua exigència d’un canvi social i polític que antepose els interessos de les persones i garantixca el drets democràtics.

La Jornada de treball realitzada en el Teularet, que va comptar amb la presència dels regidors del Grup municipal, així com del primer Tinent d’Alcalde i Coordinador del Col·lectiu, Miquel Lorente, va reafirmar la necessitat de seguir treballant per una societat sense desigualtats ni discriminacions, fent-ho tant des de les institucions com des del carrer.

Les persones qui integren el col·lectiu, comparteixen la idea que el brillant resultat electoral no obvia la urgent necessitat de seguir treballant per un canvi social en profunditat tant en les formes com en els continguts que done pas a una societat igualitària fonamentada en la solidaritat i el respecte. Per aconseguir-ho s’ha de treballar sense donar mai l’esquena a la ciutadania, a les realitats que viuen les persones, atenent sempre les seues manques i necessitats. Sols així es podra mantindre la millor senya d’identitat del col.lectiu.

En aqueix sentit, la Jornada va concloure amb acords pràctics que incideixen a millorar l’organització del col·lectiu ampliant la seua capacitat de treball i intervenció política i social sent de gran importancia l’establiment de mecanismes d’actuació àgils i eficaces entre el grup municipal i el col·lectiu que faciliten la comunicació en tots dos sentits.

Tot açò dirigit a garantir el compliment dels objectius fixats per a aquesta nova etapa que no són més que els fixats en el programa electoral elaborat en el seu moment amb gran participació social i que manté tota la seua vigència, ja que encarna el projecte de ciutat en el qual es creu. Es el lloc on apareixen propostes com el Pacte de ciutat, que per a Esquerra Unida Xàtiva és l’eina capaç de sumar l’esforç de totes les entitats, organitzacions i persones per a fer realitat una Xàtiva moderna, pròspera i solidària.