El Bloc de Xàtiva proposarà la creació d’unitat especialitzades de policia

Suñer: “La policia ha d’estar al servei de les ciutadanes i els ciutadans i només ho pot fer en tots els casos especialitzant-se

El programa electoral del BLOC de Xàtiva portarà la proposta de la creació d’unitats especialitzades de policia que puguen atendre totes les necessitats de les ciutadanes i ciutadans, de forma que la policia no es dedique només al control del trànsit i de les incidències que es puguen produir. Aquestes propostes inclouen el reforçament de la Unitat d’Educació Ciutadana, de Prevenció i d’Educació Vial, que ja funciona bastant bé i a la que s’hauria de dotar de més efectius i mitjans per continuar l’acció educativa en col·legis i instituts en seguretat vial, perills en la utilització de productes pirotècnics, precaucions i bons hàbits en el medi natural: sendes, camins, serra, riu i barrancs. També es proposa la transformació de la unitat d’atenció a la dona en una Unitat de Suport a l’Àrea de Serveis Socials, que amb més mitjans anara adreçada a la intervenció en supòsits de violència domèstica i de gènere, recolzament al personal de l’àrea en el carrer i atenció de reclamacions originades per la conflictivitat de convivència veïnal. A més la proposta es completa amb la creació d’una Unitat de Policia Administrativa adreçada a la informació i supervisió del compliment adequat de les diferents ordenances municipals, de forma que garantira un servei eficaç en la tramitació d’expedients administratius.

La portaveu del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, Cristina Suñer, considera que “la policia ha d’estar al servei del ciutadà, i per aconseguir-ho s’han de crear grups d’agents especialitzats en funcions especifiques, que compten amb els mitjans adients i tinguen dedicació majoritària a aquestes ocupacions” Així mateix, la pròpia Cristina Suñer, Candidata a l’Alcaldia del BLOC – Coalició Compromís de Xàtiva, ha afirmat “es crearan totes aquelles unitats que s’estimen convenients per millorar les condicions de vida dels veïns de Xàtiva. Des del BLOC pensem que cal adaptar el cos de la policia local a les demandes actuals de la població, que no són, ni de prop, les que hi havia fa setze anys quan el PP va arribar al Govern Municipal”. Pel que respecta a la despesa de la proposta, la candidata ha insistit en que “en aquestos moments, és mes convenient destinar recursos als serveis bàsics que dia a dia necessiten totes les ciutadanes i ciutadans i que realment són els que milloren la qualitat de vida que a grans esdeveniments, inauguracions i obres innecessàries. A més, des del BLOC considerem que els millors projectes per a la ciutat són els que creen llocs de treball, no els que s’acaben i no han millorat en res la ciutat.”