El BLOC confirma que l’Ajuntament de Montesa te dret a recuperar la propietat de la pedrera

Segons el partit valencianista, l’ajuntament va subhastar 83.100m2 de mont públic de La Serra Grossa per destinar-los a activitat minera, ometent dades cadastrals i la llei forestal vigent en 1990 i actualment reforçada.

Per al BLOC de Montesa, les denúncies formulades per la plataforma cívica “Montesa, Territori Viu” respecte la presumpta ocupació i explotació de terrenys classificats de Mont d’Utilitat Pública i part, segons normes subsidiàries també de Protecció Forestal on explícitament no es permet l’activitat de pedrera, estan fonamentades. Per tant, l’ajuntament, que fa més de tres mesos que està avisat per escrit, hauria d’actuar d’immediat en defensa del domini públic i protecció del territori.

La pedrera de Montesa, a banda de resultar impactant i molesta paisatgísticament en un municipi d’interior amb gran potencial turístic pel seu patrimoni i agricultura, pot ser, segons els estudis de “Montesa, Territori Viu” publicats fa uns dies en premsa, un clar exemple d’incompetència per part de l’administració local i autonòmica, que encara no han donat resposta als requeriments de l’associació veïnal.

Les darreres afirmacions del BLOC, posen en evidència el silenci administratiu que manté des de fa mesos, tan l’ajuntament com la conselleria de Medi Ambient. Per al Grup Municipal del BLOC, l’oritge de l’afer plantejat per la plataforma cívica, està en possibles deficiències dels informes tècnics i jurídics que va utilitzar l’ajuntament per vendre uns terrenys forestals protegits.

El grup nacionalista, està convençut que el tràmit per subhastar i vendre els terrenys que ara ocupa la pedrera “Áridos Mangay”, va ser incorrecte. Els diferents informes elaborats pels que eren, als anys 89 i 90, secretaris de la corporació, junt a l’arquitecte municipal, van ometre dades fonamentals de l’emplaçament dels terrenys a vendre, com era l’afecció al camí de l’assegador de La Lloma, el barranc del Corral Roig i el de Buenos Aires. Però, principalment s’omet l’afecció al mont públic catalogat nº 78 “L’Ombria” destinat principalment a l’aprofitament ramader i cinegètic.

També resulta preocupant que la subhasta municipal efectuada l’any 1990, es practicara sense comunicar prèviament a l’administració autonòmica i sense fer constar referències cadastrals ni inscripció en el Registre de la Propietat.

Per al BLOC, un clar indicador que les coses es van fer malament és que els terrenys de la pedrera, ni tan sols estan deslindats. Al respecte, s’aprecia clarament en el plànol del mont públic, perquè este comença quan el camí de l’Assegador de La Lloma, travessa el barranc del Corral Roig. Per tant l’Ajuntament té el dret i l’obligació segons la llei forestal d’investigar i recuperar els terrenys alienats.