Compromís Xàtiva proposa uns impostos més justos y progressius i Rus els rebutja

Suñer: “Si l’alcalde vol baixar els impostos que els baixe a qui menys té”

El grup municipal COMPROMÍS Xàtiva va presentar el divendres en el ple unes propostes per a rebaixar el tipus de l’IBI a la gran majoria dels xativins i xativines, incrementar els ingressos amb una nova taxa a les grans empreses subministradores de serveis i per a bonificar l’impost de construccions als edificis del nucli històric, els que utilitzen energies renovables, els de protecció oficial i els adaptats per a discapacitats. Aquestes propostes, al costat de totes les de la resta de l’oposició, van ser rebutjades per l’alcalde, «que ni tan sols s’ha interessat a conèixer-les i ha descartat prendre-les en consideració», afirma Cristina Suñer, portaveu de Compromís. «Rus ha arribat fins i tot a dir que havien de tindre informe econòmic, quan o bé les propostes es van plantejar ja l’any passat i ja tenen informe, s’han plantejat enguany amb suficient temps d’antelació o com el cas de la nova taxa, només poden suposar un increment de la recaptació, cosa que és positiva de tota manera i pot suposar més diners que es poden destinar a rebaixar els impostos per a la majoria de la ciutadania o per a tindre més serveis”, destaca Suñer.

A les modulacions en l’IBI plantejades en anys anteriors, que permetien recaptar el mateix baixant l’impost al 97% de la població i incrementant-lo als grans propietaris i als especuladors i les propostes de bonificació de l’Impost de Construccions, el grup ha afegit enguany la proposta de cobrar a les companyies de gas, electricitat, telefonia, la utilització que fan del sòl i del vol públic, taxa que ja es cobra en moltes altres ciutats i capitals de l’Estat. Segons la portaveu de Compromís, “aquestes empreses, que eren públiques i es van privatitzar en els governs de Gonzàlez i Aznar, continuen gaudint de privilegis com utilitzar el domini públic per instal·lar les seues xarxes. Davant de la fallida d’intentar cobrar a les empreses de telefonia mòbil, que s’ha declarat il·legal, és una forma de què aquestes empreses, que obtenen molts beneficis, tornen a la ciutadania part del que aquella li va donar, doncs es van constituir amb diners de totes i tots.

Respecte a la modificació de les taxes per al 2014, Suñer ha recordat que enguany els impostos no baixen, sinó que pugen com en el cas de l’IBI o es mantenen; i respecte a l’anunci de Rus que baixarà els impostos en un futur, la portaveu de Compromís l’ha desafiat a què “faça uns impostos justos i progressius, que pague més el qui més té o especula i menys qui té menys o inverteix en benefici de la ciutat o té més dificultats, com els qui viuen en el nucli històric, els que utilitzen energies renovables, els que viuen a les pedanies, els qui tenen només un habitatge, els qui estan discapacitats, etc.”