Compromís proposa augmentar la transparència dels representants del Consistori

Suñer: «Volem que qui estiga encomanat pel ple de l’Ajuntament de representar-lo en òrgans com el Consorci reta els comptes deguts”

El grup municipal BLOC-Compromís de l’Ajuntament de Xàtiva ha presentat una proposta que haurà de ser debatuda en el pròxim ple per tal que els representants del ple en diferents òrgans col·legiats reten comptes al mateix. Aquests representants, que es nomenen a principi de legislatura per part del ple, participen en diferents òrgans dels que forma part l’Ajuntament de Xàtiva, com el Consorci de Residus, la Mancomunitat, la Federació de Municipis i Províncies, el Consorci de les Comarques Centrals, el Fons Valencià per la Solidaritat o el Consell Escolar Municipal, alguns dels quals comporten una despesa econòmica per a l’Ajuntament per la participació d’aquest en el seu finançament.

Segons Bloc-Compromís, fins ara aquests representants no han tingut cap obligació més que assistir a les reunions dels òrgans dels que formen part, però no han donat cap compte dels acords d’aquestes reunions ni de les implicacions que suposen per a l’Ajuntament o la ciutat en general, si no ha sigut a preguntes dels regidors de l’oposició. El que es pretén en la proposta és que aquests representants traslladen al ple les convocatòries d’aquests òrgans i els acords presos per tal que siguen coneguts per tota la ciutadania, i que posen a disposició dels grups polítics de l’Ajuntament les actes d’aquestes reunions i tota la informació que se’ls demane.

La portaveu de BLOC-Compromís a l’Ajuntament, Cristina Suñer, considera que “els representants del ple en diferents òrgans com el Consorci de Residus, que prenen decisions que ens afecten a totes i tots, haurien de comunicar als representants de la ciutadania els acords que s’hi prenen de forma habitual, per tal que siguen públics i coneguts per la ciutadania».

Suñer recalca que «no és acceptable que d’alguns nomenats no sabem ni tan sols si assisteixen a reunions, si aquestes es produeixen, i si s’ha pres algun acord que ens afecte, quan acudeixen a aquests òrgans representant la ciutat de Xàtiva”. I ha recordat que el que ocorre habitualment és que els diferents grups polítics de l’Ajuntament s’assabenten d’aquestes reunions per la premsa o per alguna altra font, i que «fins i tot els representants en aquests òrgans s’han negat alguna vegada a traslladar a la resta de regidores i regidors les actes d’algun òrgan com el Consell Escolar Municipal», finalitza.