Compromís demana que l’Ajuntament s’opose a la Llei que retalla competències als Consistoris

Suñer: “La nova llei atempta contra l’autonomia municipal i dóna tot el poder a les diputacions»
El grup municial BLOC-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Xàtiva ha presentat una moció al ple en la que demana que aquest s’opose a les modificacions que el govern de l’estat vol introduir en la llei de bases de règim local. Com indica la moció, aquesta llei «elimina competències, sobretot als municipis menors de 20.000 habitants, i estableix unes noves regles del joc, que suposen, al nostre parer, un atemptat contra l’autonomia local i enceta un procés de recentralització en consagrar les diputacions, les qual assumirien la gestió de determinats serveis que a hores d’ara presten els municipis. Al mateix temps, pot suposar la fi de les mancomunitats (i amb elles, probablement, la comarcalització del País Valencià) ja que la seua existència dependrà de la voluntat de les diputacions».

Per a Cristina Suñer, portaveu de COMPROMÍS a l’Ajuntament, aquesta llei “elimina els criteris de proximitat i subsidiarietat, consagrats en la Constitució i en la Carta Europea d’Autonomia Local. Les conseqüències més immediates seran una rebaixa en la qualitat de vida de la ciutadania, amb l’eliminació de molts serveis que ara es presten, sobretot en l’àmbit social: educació, atenció social, cultura, dona, habitatge, sanitat i protecció del medi ambient. També estem d’acord amb el suggeriment recollit en la proposta de privatitzar determinats serveis, la qual cosa suposarà una nova rebaixa dels serveis públics.”

El fet que la llei traspasse moltes competències dels municipis a les diputacions suposarà, segons la portaveu de COMPROMÍS, “una claríssima involució democràtica, donat que la ciutadania no podrà avaluar amb el seu vot els nous responsables de la gestió, a més d’engrandir un sistema, com el de les diputacions, que fomenta l’enxufisme i el clientelisme i suposar una nova recentralització. Des de COMPROMÍS apostem per una gestió més propera a la ciutadania, més transparent i més eficaç. En eixe sentit, continuem reclamant l’eliminació de les diputacions i defensant la comarcalització del País (i l’agrupació de comarques), traspassant les competències i els recursos suficients a les mancomunitats, amb una llei electoral que supere el voluntarisme i que les permeta actuar en la racionalització de la implantació dels serveis o les infrastructures”. També ha afegit que és necessari un nou sistema de finançament local que assegure als ajuntaments els recursos suficients per prestar els serveis necessaris, amb una participació mínima del 25% en la participació dels tributs de l’estat.