Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

28.07.2021 | Redacció

Fa uns dies els mitjans de comunicació ens sorprenien amb un titular molt preocupant «El suïcidi s’ha convertit en la primera causa de mort en els joves espanyols«. Aquest fet mai havia passat en la història des que es disposa d’estadístiques.

En 2019 es van llevar la vida 309 persones d’edats compreses entre els 15 i 29 anys, una xifra que se situa lleugerament per davant dels accidents de trànsit, que van sumar 307 defuncions, segons dades de la Fundació Espanyola per a la Prevenció del Suïcidi.

Per aquest motiu, el grup Municipal Xàtiva Unida ha presentat una moció per al pròxim plenari municipal, ja que «Espanya manca d’un pla estatal de prevenció del suïcidi, no hi ha coordinació en les respostes autonòmiques, ni campanyes de sensibilització a nivell estatal«.

És un fet que, tal i com plasma Xàtiva Unida al seu escrit, «la pandèmia ha sacsejat la salut mental de la població i han augmentat les autolesions i intents de suïcidi entre els joves. Encara que no hi ha dades agregades a l’Estat de temptatives de suïcidi, les xifres que es van coneixent evidencien una pujada entre els joves«.

Per tots aquests arguments i fets exposats anteriorment, el Grup Municipal Xàtiva Unida sol·licita al Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Xàtiva l’adopció dels següents acords:

  • Instar al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya a l’impuls d’un Pla Estatal de Prevenció del Suïcidi que coopere amb les iniciatives preexistents en la resta d’administracions i entitats cíviques.
  • Sol·licitar, d’urgència, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la posada en marxa d’un telèfon específic i gratuït d’atenció professional per aquelles persones que ho necessiten i així previndre situacions que indiquen possibles situacions de perill de suïcidi.
  • Instar a que es pose en marxa, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una oferta formativa per als treballadors/es públiques que treballen amb sectors sensibles, com ara els joves, enfront d’aquesta problemàtica i així poder assegurar una intervenció correcta i professionalitzada.

WhatsApp Portal de Xàtiva