Xàtiva Unida demana una major planificació i participació en el projecte del Palau de Justícia a Santa Clara

Lorente "successius canvis en la superfície que s'ha de cedir a la Conselleria i l'absència d'una memòria econòmica sobre la inversió que ha de fer l'Ajuntament evidèncien incerteses en un projecte de molta rellevància"

101

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El grup municipal de Xàtiva Unida votà, en el plenari del passat dissabte, favorablement a la cessió de l’espai de Santa Clara per a fer possible el Palau de Justícia a la ciutat de Xàtiva. Tanmateix, aquesta votació anà acompanyada d’importants reivindicacions a l’equip de govern del PSOE i Cs. De fet, el mateix portaveu de la formació, Miquel Lorente, ha indicat que «un projecte d’aquestes dimensions necessàriament ha d’implicar la inclusió de totes les forces polítiques de la ciutat, donat que supera l’actual legislatura i haurà de ser gestionat més enllà dels límits de l’actual període de govern«.

Xàtiva ha passat d’aportar 1.881m2 de l’antic monestir de Santa Clara a 4.904m2

En el ple es subratllà la manca de planificació que ha imperat en tot allò que s’ha relacionat amb aquest projecte. «Successives ampliacions de la superfície del convent que s’ha de cedir a la Conselleria de Justícia, obligacions d’intervenció d’obra que hauran de recaure en l’ajuntament i l’absència d’una memòria econòmica que aproxime el cost de les noves obligacions adquirides pel consistori impliquen un munt d’incerteses i dubtes» varen argumentar des de Xàtiva Unida.

A més, des de Xàtiva Unida es va preguntar com pot arribar a afectar l’ampliació de la superfície sol·licitada per Conselleria de Justícia al projecte que s’està impulsant, en el mateix entorn conventual, per a la Fundació Raimon. Tenint com a resposta, novament, la falta de concreció.

Perplexitat per convocar un ple extraordinari a 10 dies hàbils del ple ordinari i sense cap termini administratiu que complir

Finalment, per a Xàtiva Unida «la convocatòria d’un ple extraordinari per aprovar la cessió de superfície en favor de la Conselleria a escassos dies de la convocatòria d’un ple ordinari és difícil d’entendre donat que no existeix cap termini oficial que s’haja de complir i justifique la convocatòria extraordinària«. En aquest sentit, cal recordar que aquesta convocatòria extraordinària ha suposat una despesa, aproximada d’ uns 5000 euros, despesa que s’hagués pogut evitar.

WhatsApp Portal de Xàtiva