L’Ajuntament de Xàtiva comptarà amb dues noves escoles taller per al curs 2022/2023, després de l’aprovació per part de la Generalitat Valenciana, qui a través del Servei d’Ocupació LABORA ha atorgat dues subvencions de 251.350 euros cadascuna per a la seua realització.

Una de les escoles taller serà la continuació del taller d’ocupació «Xàtiva treballa 21-22», basat en l’adequació d’edificis amb la realització de tasques com l’eliminació d’instal·lacions obsoletes, alçament de fusteries i serralleria, demolició de cobertes i façanes, substitució de cobertes, reconstruccions i realització de tancaments i acabats d’obres. En els darrers anys s’ha estat actuant en l’edifici de l’escorxador.

D’altra banda, el segon dels tallers es denominarà «Dones amb futur» i estarà destinat a dones amb dificultat d’ocupabilitat, les quals es podran formar en l’adquisició d’habilitats per a poder realitzar treballs auxiliars d’oficina destinats al tractament de dades i a la gestió documental, podent oferir així una eixida al mercat laboral actual. Els serveis a desenvolupar en aquest taller seran la realització de treballs en els distints departaments de l’Ajuntament sobre activitats administratives i operacions de gravació i tractament de dades i documents.

Cadascun dels tallers podrà comptar amb un total de 10 alumnes i el període de realització està previst entre el 30 de desembre de 2022 i el 29 de desembre de 2023, amb un total de 1.920 hores de formació amb alternança amb el treball o la pràctica professional, que suposarà un mínim del 25% de la durada total del projecte. Aquests programes es configuren com una combinació d’ocupació i formació amb l’objectiu de millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral de les persones desocupades.

La formació serà gratuïta i serà objecte d’acreditació, per mitjà de Certificat d’Aprofitament per part de LABORA amb detall d’hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva